Medicover förvärvar en av Polens ledande sjukhusgrupper inom neonatologi och obstetrik

Medicover har tecknat avtal om att förvärva Neomedic, en ledande sjukhusgrupp inom neonatologi och obstetrik i södra Polen för 70,5 miljoner euro. Transaktionen är föremål för sedvanliga myndighetsgodkännanden och förväntas konsolideras under andra kvartalet 2019.

Neomedic driver tre sjukhus med tillhörande öppenvårds- och primärvårdskliniker. Därtill driver Neomedic ett dagvårdscenter fokuserat på obstetrik. Neomedics första sjukhus grundades 2001 i Kraków och gruppen har sedan dess visat stark organisk tillväxt.

Neomedic förväntas rapportera en omsättning på cirka 120 miljoner PLN (cirka 28 miljoner euro) för 2018. Förvärvet kommer att bidra positivt till lönsamheten och inkluderat synergier, som förväntas bli realiserade inom 12 månader, motsvarar förvärvet en hög ensiffrig EBITDA-multipel. Förvärvet finansieras med befintliga kreditfaciliteter och förväntas bidra positivt till lönsamheten redan 2019.

Neomedic erbjuder integrerade tjänster till befolkningen i dess upptagningsområde (som står för cirka 10% av Polens befolkning) och har hög servicenivå och kundnöjdhet. Tack vare det har Neomedic nyligen allokerats långsiktiga budgetanslag.

”Neomedics ledning är glada över att Medicover blir den nya ägaren. Medicover har varit verksam i Polen under många år och har lång erfarenhet inom hälsovårdssektorn, särskilt som operatör av Polens största privata sjukhus i Wilanow, vilket är något vi värdesätter högt. Vi ser många fördelar med att utbyta erfarenheter och jobba tillsammans för att utveckla gynekologi och obstetrik. Vi ser även fram emot att fortsätta växa företaget tillsammans, stärka utbudet i Krakow och Malopolka regionen samt hitta nya möjligheter på andra platser”, säger Tomasz Wiśniewski, CEO Neomedic.

"Neomedic är en väl renomerad sjukhuskedja, som hjälpt många familjer. Vi är stolta över att välkomna dem till Medicover familjen och att de blir en del i vår resa att erbjuda den polska befolkningen bra kvalitativ vård, samt stärker vår närvaro i denna viktiga del av landet. Över tid hoppas vi kunna tillföra Medicovers expertis och service till Neomedic och utöka tjänsteerbjudandet”, säger Fredrik Rågmark, VD Medicover.

Om Neomedic

Neomedic driver två stora sjukhus i Krakow och Nowy Sacz samt ett mindre privat sjukhus i Krakow med tillhörande öppenvårds- och primärvårdskliniker. 7 600 barn har förlösts under 2018.

Sjukhusen erbjuder högspecialiserad sjukhusvård inom bl.a. neonatologi, obstetrik och gynekologi. Huvudsjukhuset i Kraków är ett av endast tre så kallade nivå 3 sjukhus i denna del av Polen, dvs de mest medicinskt avancerade, vilka erbjuder högspecialiserad vård inom sitt område och hanterar de mest medicinskt krävande fallen. Neomedics upptagningsområde är en väl utvecklad industri och tjänsteekonomi med god utveckling.

Om Medicover

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter samt laboratorier. De största marknaderna är Polen och Tyskland. För 2017, så uppgick Medicovers omsättning till cirka 580 miljoner euro och anställda till 15 900. För mer information, besök www.medicover.com

För ytterligare information vänligen kontakta:

Hanna Bjellquist, Head of Investor Relations

070-3033272
hanna.bjellquist@medicover.com

Denna information är sådan information som Medicover AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2019 kl. 07.30 CET.

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter samt laboratorier. De största marknaderna är Polen och Tyskland. För 2017, så uppgick Medicovers omsättning till cirka 580 MEUR och anställda till 15 900. För mer information, besök www.medicover.com

Taggar:

Om oss

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter samt laboratorier. De största marknaderna är Polen och Tyskland. 2018 uppgick Medicovers omsättning till cirka 672 MEUR och företaget hade 20 970 anställda. För mer information, besök www.medicover.com