Medicover har emitterat sina första företagscertifikat

Medicover AB (publ) har emitterat sina första företagscertifikat under det nyligen upprättade företagscertifikatprogrammet. Företagscertifikatsprogrammets storlek uppgår till totalt 2,000 MSEK med möjlighet att emittera i både svenska kronor och euro. Hittills har emissionen uppgått till 542 MSEK med löptider mellan 2-6 mån och en ränta mellan 0,55- 0,70%. Finansieringen kommer huvudsakligen att användas för att refinanisera befintliga lån.

Arrangör är Nordea Abp och emissionsinstitut är Nordea och SEB. Företagscertifikatprogrammet är ett komplement till bolagets säkerställda kreditfacilitet på 300 MEUR.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Hanna Bjellquist, Head of Investor Relations

070-3033272
hanna.bjellquist@medicover.com

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter samt laboratorier. De största marknaderna är Polen och Tyskland. För 2018, så uppgick Medicovers omsättning till cirka 672 miljoner euro och anställda till 20 970. För mer information, besök www.medicover.com

Taggar:

Om oss

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter samt laboratorier. De största marknaderna är Polen och Tyskland. 2018 uppgick Medicovers omsättning till cirka 672 MEUR och företaget hade 20 970 anställda. För mer information, besök www.medicover.com