Medicover tar in 120 MEUR med sitt första Schuldschein lån

Report this content

Medicover AB (publ) har framgånsrikt genomfört sin första Schuldschein emission (ett tyskt skuldinstrument för privat placering), om totalt 120 miljoner euro bestående av euro denominerade trancher med löptid på 5 och 7 år, till fast och rörlig ränta. Emissionen övertecknades och ökade från de ursprungliga 100 miljoner euro till 120 miljoner euro.

Emissionen möjliggör för Medicover att diversifiera sina finansieringskällor och bredda sin investerarbas, särskilt med tyska, asiatiska och polska institutionella investerare. Den goda efterfrågan på alla trancher återspeglar Medicovers goda finansiella ställning.

Medicover stärker sin likviditet ytterligare och nyttjar goda marknadsvillkor med marginaler på 1,2 procent och 1,5 procent för de fasta och rörliga trancherna med löptider på respektive 5 och 7 år.

Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Helaba), ING Bank, och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Frankfurt Branch är medarrangörer.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Hanna Bjellquist, Head of Investor Relations

070-3033272
hanna.bjellquist@medicover.com

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter samt laboratorier. De största marknaderna är Polen och Tyskland. För 2018, så uppgick Medicovers omsättning till cirka 672 miljoner euro och anställda till 20 970. För mer information, besök www.medicover.com