Medicovers årsredovisning för 2017 är publicerad

Report this content

Medicovers Årsredovisning inklusive hållbarhetsrapport för 2017 har idag publicerats och finns nu att ladda ner på bolagets hemsida medicover.com. En pdf är också bifogad detta pressmeddelande.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Paula Treutiger, Director – Corporate Communications & Investor Relations

0733 666 599 paula.treutiger@medicover.com

Denna information är sådan information som Medicover AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värde­pappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 mars 2018 kl. 13.00 CET.

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter samt laboratorier. De största marknaderna är Polen och Tyskland. För 2017, så uppgick Medicovers omsättning till cirka 580 MEUR och anställda till 15 900. För mer information, besök www.medicover.com

Taggar: