Medicovers årsredovisning för 2020 är publicerad

Report this content

Medicovers årsredovisning inklusive hållbarhetsrapport för 2020 har idag publicerats och finns nu att ladda ner på bolagets hemsida medicover.com. En pdf är också bifogad detta pressmeddelande.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Hanna Bjellquist, Head of Investor Relations

070 303 3272
hanna.bjellquist@medicover.com

Denna information är sådan information som Medicover AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värde­pappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 mars 2021 kl. 10.00 CEST.

 

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter, laboratorier och blodprovscentraler. De största marknaderna är Polen och Tyskland. För 2020, så uppgick Medicovers omsättning till 998 MEUR och antalet anställda till fler än 32 000. För mer information, besök www.medicover.com