Medicovers rapport för tredje kvartalet 2021 och inbjudan till telefonkonferens

Report this content

Medicovers (MCOV B) rapport för tredje kvartalet 2021 kommer att offentliggöras den 3 november kl. 07:45 CET.

I samband med rapporten kommer bolaget att hålla en telefonkonferens (på engelska) för media, finansanalytiker och investerare kl. 09.30 CET.

CEO Fredrik Rågmark och CFO Joe Ryan kommer att presentera rapporten samt svara på frågor.

Presentationen kommer att finnas tillgänglig på medicover.com strax före telefonkonferensen.

För att deltaga, vänligen ring in 10 minuter innan telefonkonferensen börjar på:

Sverige: +46 (0) 856 618 467

Storbritannien: +44 (0) 2071 928 338

Tyskland: +49 (0) 3052 002 085

USA: +1 6467 413 167

Kod: 8236179

Klicka här för att komma till webbpresentationen.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Hanna Bjellquist, Head of Investor Relations

Tel: 0703-033 272
Mail: hanna.bjellquist@medicover.com

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter, laboratorier samt blodprovscentraler. De största marknaderna är Polen och Tyskland. För 2020, så uppgick Medicovers omsättning till 998 MEUR och anställda till fler än 32 000. För mer information, besök www.medicover.com

Prenumerera