Medicovers valberedning inför årsstämman 2018

Medicover offentligör valberedningens sammansättning inför årsstämman 2018.

Valberedningen, utsedd enligt principer för utseende av valberedningen antagna av årsstämman den 10 mars 2017, består av:

  • Fredrik Stenmo, som representant för familjen af Jochnicks sammanlagda ägande

  • Per Colleen, Fjärde AP-Fonden

  • Gunnar Blix, Tredje AP-Fonden

Styrelsen i Medicover AB (publ)

För information se:

https://investors.medicover.com/

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen inför årsstämman den 26 april 2018 kan göra detta genom att skicka ett e-postmeddelande till nominationcommittee@medicover.se eller:

Medicover AB

Att: Valberedningen/General Legal Counsel

Box 55720

114 83 Stockholm

Förslag ska för att hinnas tas i beaktande av valberedningen inkomma senast den 8 mars 2018.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Paula Treutiger, Director Corporate Communication & Investor Relations

Tel: 073 366 65 99 Mail: paula.treutiger@medicover.com

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter samt laboratorier. De största marknaderna är Polen och Tyskland. För 2016, så uppgick Medicovers omsättning till cirka 0,5 miljarder euro och anställda till 14 400. För mer information, besök www.medicover.com

Om oss

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter samt laboratorier. De största marknaderna är Polen och Tyskland. 2018 uppgick Medicovers omsättning till cirka 672 MEUR och företaget hade 20 970 anställda. För mer information, besök www.medicover.com