Medicovers valberedning inför årsstämman 2019

Medicover offentligör valberedningens sammansättning inför årsstämman 2019.

Valberedningen, utsedd enligt principer för utseende av valberedningen antagna av årsstämman den 26 april 2018, består av:

  • Fredrik Stenmo, som representant för Celox Holding AB och familjen af Jochnicks sammanlagda ägande
  • Per Colleen, Fjärde AP-Fonden

  • Erik Malmberg, TVF TopCo Limited

Styrelsen i Medicover AB (publ)

För information se:

https://investors.medicover.com/

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen inför årsstämman den 3 maj 2019 kan göra detta genom att skicka ett e-postmeddelande till nominationcommittee@medicover.com eller:

Medicover AB
Att: Valberedningen/General Legal Counsel
Box 55720
114 83 Stockholm

Förslag ska för att hinnas tas i beaktande av valberedningen inkomma senast den 15 mars 2019.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Paula Treutiger, Director Corporate Communication & Investor Relations

Tel: 073 366 65 99 Mail: paula.treutiger@medicover.com

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter samt laboratorier. De största marknaderna är Polen och Tyskland. För 2017, så uppgick Medicovers omsättning till cirka 580 MEUR och anställda till 15 900. För mer information, besök www.medicover.com

Taggar:

Om oss

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter, laboratorier samt blodprovscentraler. De största marknaderna är Polen och Tyskland. 2019 uppgick Medicovers omsättning till cirka 844 MEUR och företaget hade 28 800 anställda. För mer information, besök www.medicover.com