Medicovers valberedning inför årsstämman 2022

Report this content

Medicover AB (publ) (“Medicover”) offentliggör valberedningens sammansättning inför årsstämman 2022.

Valberedningen, utsedd enligt principer för utseende av valberedningen antagna av årsstämman den 29 april 2021, består av:

  • Fredrik Stenmo, som representant för Celox Holding AB och familjen Christina af Jochnicks sammanlagda ägande
  • Hans Ramel, NG Invest Beta AB
  • Per Colleen, Fjärde AP-Fonden
  • Angelica Hanson, AMF och AMF Fonder

Styrelsen i Medicover AB (publ)

För information se: medicover.com

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen inför årsstämman den 27 april 2022 kan göra detta genom att skicka ett e-postmeddelande till nominationcommittee@medicover.com eller:

Medicover AB
Att: Valberedningen/General Legal Counsel
Box 5283
102 46 Stockholm

Förslag till årsstämman ska för att hinnas tas i beaktande av valberedningen inkomma senast den 9 mars 2022.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Hanna Bjellquist, Head of Investor Relations

070 303 3272
hanna.bjellquist@medicover.com

 

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter, laboratorier samt blodprovscentraler. De största marknaderna är Polen och Tyskland. För 2020, så uppgick Medicovers omsättning till 998 MEUR och anställda till fler än 32 000. För mer information, besök www.medicover.com