Uppdatering tredje kvartalet – robust återhämtning

Report this content

Medicover AB (publ) publicerar i förväg en uppdatering av tredje kvartalet före den planerade kvartalsrapporten den 6 november 2020.

Koncernens nettoomsättning för tredje kvartalet som avslutades den 30 september 2020 uppgick till 262,5 MEUR (212,1 MEUR), en ökning med 23,8 procent jämfört med föregående år och en organisk tillväxt på 12,3 procent.

EBITDA för tredje kvartalet uppgick till 50,1 MEUR (32,5 MEUR), en ökning med 54,4 procent och en marginal uppgående till 19,1 procent (15,3 procent).

EBITDAaL för tredje kvartalet ökade med 71,3 procent till 38,1 MEUR (22,3 MEUR), en marginal på 14,5 procent (10,5 procent).

EBIT för tredje kvartalet ökade med 91,4 procent och uppgick till 27,3 MEUR (14,3 MEUR), en marginal på 10,4 procent (6,7 procent).

Koncernen fortsätter att se en robust återhämtning över hela verksamheten med extra stöd från Covid-19 testning och patientvård under kvartalet. Det råder fortsatt en stor osäkerhet kring infektionsnivåer och myndighetsåtgärder.

Inga ytterligare kommentarer kommer att ges förrän delårsrapporten för tredje kvartalet presenteras fredag den 6 november kl. 07.45 CET.

Samtliga siffror i detta pressmeddelande är preliminära och ej reviderade.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Hanna Bjellquist, Head of IR

0703033272
hanna.bjellquist@medicover.com

Denna information är sådan information som Medicover AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 oktober 2020 kl. 19.00 CEST.

This announcement may contain certain forward-looking statements and opinions. Forward-looking statements are statements that do not relate to historical facts and events and such statements and opinions pertaining to the future that, by example, contain wording such as “believes”, “estimates”, “anticipates”, “expects”, “assumes”, “forecasts”, “intends”, “could”, “will”, “should”, “would”, “according to estimates”, “is of the opinion”, “may”, “plans”, “potential”, “predicts”, “projects”, “to the knowledge of” or similar expressions, which are intended to identify a statement as forward-looking. This applies, in particular, to statements and opinions in this announcement concerning the future financial returns, plans and expectations with respect to the business and management of Medicover, future growth and profitability and general economic and regulatory environment and other matters affecting Medicover. Forward-looking statements are based on current estimates and assumptions made according to the best of Medicover’s knowledge. Such forward-looking statements are subject to risks, uncertainties, and other factors that could cause the actual results, including Medicover’s cash flow, financial condition and results of operations, to differ materially from the results, or fail to meet expectations expressly or implicitly assumed or described in those statements or to turn out to be less favourable than the results expressly or implicitly assumed or described in those statements. Accordingly, prospective investors and other third parties should not place undue reliance on the forward-looking statements herein. Medicover can give no assurance regarding the future accuracy of the opinions set forth herein or as to the actual occurrence of any predicted developments.

In light of the risks, uncertainties and assumptions associated with forward-looking statements, it is possible that the future events mentioned in this announcement may not occur. Moreover, the forward-looking estimates and forecasts derived from third-party studies referred to in the announcement may prove to be inaccurate. Actual results, performance or events may differ materially from those in such statements due to, without limitation, changes in general economic conditions, in particular economic conditions in the markets on which Medicover operates, changes affecting interest rate levels, changes affecting currency exchange rates, changes in competition levels, changes in laws and regulations, and occurrence of accidents or environmental damages. The information, opinions and forward-looking statements contained in this announcement speak only as at its date, and are subject to change without notice.

 

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter, laboratorier samt blodprovscentraler. De största marknaderna är Polen och Tyskland. För 2019, så uppgick Medicovers omsättning till cirka 844 MEUR och anställda till 28 800. För mer information, besök www.medicover.com