Demokratijouren startar helpdesk

Med start måndag den 3 september kan Demokratijouren vid Medieinstitutet Fojo erbjuda ett nytt stöd till landets journalister: en levande helpdesk.

– Tid är en bristvara inom journalistiken idag. Därför vill vi att journalister, arbetsledare och chefer ska tvingas lägga så lite tid som möjligt på att leta efter information eller kontakter med koppling till hanteringen av hot, trakasserier och hat. Via vår helpdesk kan Demokratijouren bland annat hjälpa till att ta fram aktuella kontaktuppgifter till nyckelpersoner inom Polisens alla regioner landet över, säger Demokratijourens projektledare Hanna Andersson.

Utöver kontakter med berörda myndigheter kan Demokratijourens helpdesk tipsa om aktuell statistik, forskning och expertkunskap kring hat och hot mot Sveriges journalister. Helpdesken kan ge grundläggande råd om hur beredskapen kan ökas hos frilansaren eller redaktionen, och informera om det särskilda stöd till just journalister som tagits fram hos olika samhällsinstanser och myndigheter. 

– I en akut farlig situation ska uteslutande polis, ansvarig chef eller uppdragsgivare kontaktas. Men det finns mindre akuta situationer och problem som vi på Demokratijouren absolut ser att vi kan hjälpa till med för att om möjligt underlätta för journalister och chefer, säger projektledaren Hanna Andersson.

Demokratijourens helpdesk kommer att vara bemannad under kontorstid och nås via mejladressen demokratijouren@lnu.se. Via helpdesken kan Demokratijouren även bjudas in till ett fysiskt möte på redaktionen eller frilansmöten landet över. Där kan vi bland annat berätta mer om vårt arbete, tipsa om hur beredskapen mot hat och hot kan ökas, ge information om det samhällsstöd som finns framtaget för att stötta landets journalister och svara på eventuella frågor.

Demokratijouren arbetar sedan hösten 2017 med att ta fram råd och stöd kring hat och hot mot landets journalister, ett uppdrag som ingår i regeringens handlingsplan ”Till det fria ordets försvar”. Under hösten 2018 planerar Demokratijouren även att hålla säkerhetskurs för journalister runt om i landet. Kursen kommer att vara kostnadsfri för verksamma journalister. 

– Vi räknar med att göra kurserna sökbara inom några veckor, så håll utkik! Det här är en kort kurs på två dagar för dig som vill veta mer om hur du kan hantera risker, röra dig säkert på fältet, förhålla dig till hatet och så vidare. Vi kommer ha tid för att prata, reflektera och knyta nya kontakter, säger projektledare Hanna Andersson.

Besök www.demokratijouren.se för mer information om helpdesken och Demokratijourens arbete i allmänhet.

Kontaktpersoner för projektet:

Hanna Andersson, projektledare Fojo, hanna.andersson@lnu.se 0480 – 44 64 78
Kersti Forsberg, verksamhetschef Fojo, kersti.forsberg@lnu.se 0480 – 44 64 13

Om oss

Medieinstitutet Fojo är Sveriges enda utbildning exklusivt för yrkesverksamma journalister. Är du journalist till yrket, anställd eller frilans, kan du söka till alla slags kurser och seminarier som finns i vårt kursutbud. Fojo har även ett omfattande arbete internationellt med mediebistånd och stöd för att stärka en fri, oberoende och professionell journalistik. Det svenska kursutbudet varierar från termin till termin. De flesta av kurserna är kostnadsfria och merparten hålls i Kalmar, där Fojos huvudkontor ligger. Men vi ordnar också kurser på olika orter ute i landet, och gör uppdragsutbildningar på redaktioner. Antalet deltagare på kurserna varierar. Betydligt fler brukar söka och det som avgör om du kommer med är vad som står i din ansökan, främst hur du motiverar ditt behov av just den kurs du söker. Läs noga i kursutbudet vad som gäller för varje enskild kurs! De avgiftsfria kurserna finansieras med skattemedel från utbildningsdepartementet via Linnéuniversitetet, som Fojo sorterar under sedan 2010. Medel till Fojo International, som funnits sedan 1991, kommer huvudsakligen från Sida. Utöver kurser och seminarier som är öppna att söka för alla journalister har Fojo också en omfattande uppdragsverksamhet där vi skräddarsyr utbildning och utvecklingsprojekt för medieföretag. Då betalar förstås företagen som beställer.

Prenumerera

Dokument & länkar