Den 3 maj infaller Pressfrihetens dag i Sverige och internationellt.

Report this content

I år uppmärksammar Fojo detta tillsammans med Svenska Unescorådet, Journalistförbundet, RSF Sverige, Utgivarna och Tidningsutgivarna.

Välkommen att ta del av vårt digitala seminarium som sänds live den 3 maj kl 13.00-16.30. OBS! Senast 2 maj behöver du anmäla dig för att få länk till sändningen.

Viktiga hålltider att ha koll på: 

 

Panelsamtal 1: Hur mår pressfriheten 2022? 

Kl. 13.20 – 14.00 

Aktuell lägesbild kring pressfriheten i världen, med särskilt nedslag i Östeuropa. Vilka hot möter journalister och medier globalt? Hur påverkas pressfriheten av Rysslands krig mot Ukraina? Vilka utmaningar möter journalister som tvingas till exil? Medverkande är bland andra Erik Halkjaer, ordförande RSF, Anna-Karin Johansson, generalsekreterare, Svenska Unescorådet och Aleh Aheyeu, advokat och styrelseledamot från Belarusian Association of Journalists (BAJ).

 

Panel 2: Lagar som saknas idag för att skydda det fria ordet i Sverige

Kl. 14.05 - 14.45

Samtal om den föreslagna straffskärpningen för brott mot journalister i Sverige, samt annan lagstiftning som panelen anser behövs. Bör till exempel främmande makt få äga svenska mediekoncerner? Borde techbolag tvingas avsätta medel till finansiering av lokal journalistik? Medverkande är bland andra Hanna Stjärne, SVT, Ulrika Hyllert, Journalistförbundet,

Thomas Mattsson, ordförande Utgivarna, med flera.

 

Panel 3: Hot och utmaningar i bevakningen av höstens svenska val         

Ett framåtsyftande samtal om mediernas roll i höstens valbevakning, med målet att inspirera journalister och publicister i det högaktuella uppdraget att bära upp det demokratiska samtalet nationellt och lokalt. Vi lyfter goda exempel och tipsar om hur medierna kan hantera desinformation, informationspåverkan, hat och hot. Medverkande är bland andra Johan Taubert, vd Tidningsutgivarna, Anders Enström, chefredaktör Barometern, Eva Burman, chefredaktör Eskilstuna-Kuriren, Katrineholms-Kuriren och Södermanlands Nyheter, Jonathan Lundberg, journalist och författare samt Irene Christensson, analytiker på Myndigheten för psykologiskt försvar.

 

 

Prenumerera