Så ser bilden av Ryssland ut i nordiska medier

Report this content

Nordic Journalist Center, NJC, ger ut rapporten: ”Russia in Nordic News Media. Coverage of Nordic Countries in News Media of Russia”. Bifogat hittar du hela rapporten, i två delar.

Nordiska nyhetsmediers rapportering om och från Ryssland var under 2018 mestadels negativ och präglad av misstro gentemot Rysslands och president Putins handlingar och motiv. Det var fokus på Kreml, makt och politik.

”Journalistiken var inte ideologiskt vinklad, och det redaktionella innehållet kan inte sägas vara kalla-kriget-fokuserat, men rapporteringen har likväl allvarliga brister”, säger forskaren och rapportförfattaren Lars Kabel, lektor vid Danmarks Medie- og Journalisthøjskole som i två år hållit i projektet.

Lars Kabel understryker att det samtidigt är de nordiska nyhetsmediernas uppgift att berätta om den fientliga retorik som ofta används av både ministrar och andra politiker om president Putin och relationerna till Ryssland. Detta var tongivande i samtliga nordiska länder; Ryssland beskrevs som en fientligt inställd nation under 2018.

Några centrala observationer framgår av en ny rapport, utgiven av NJC: Russia in Nordic News Media. Coverage of Nordic Countries in News Media of Russia. Undersökningen finansieras av Nordiska ministerrådet.

Sex forskare/studenter från Ryssland, Danmark, Finland, Norge och Sverige har deltagit i undersökningen. Svetlana Bodrunova, Asbjørn Slot Jørgensen, Anders Mård, Anja Aaheim Naper, Jonathan Norström och projektledaren Lars Kabel kartlade under 2018 totalt 1 832 webb- och tidningsartiklar/nyhetsinslag från sammanlagt 42 stora mediehus/public service-bolag i de fem länderna. Gruppen analyserade bevakningen av presidentvalet i mars 2018, samtliga artiklar/nyhetsinslag om Ryssland under hela maj månad samt utvalda teman i de olika läderna.

Även den ryska bevakningen av Norden analyseras i rapporten. Från Moskva strömmade under 2018 nyheter om Norden som en del av ett Europa i kaos och med exempel på amoralisk nordisk kultur som en kontrast till de starka ryska familjevärderingarna.

I det mer Europatillvända nordvästra Ryssland, med St Petersburg i centrum, var det mer fokus på mjuka nyheter från Danmark, Norge och Sverige medan grannlandet Finland fick långt större uppmärksamhet i mederiena där. Mediebevakningen där var avpolitiserad och många av nyheterna var närmast positiva och i sina ämnesval fokuserade på sådant som kan ”inspirera” ryssarna.

Rapporten innehåller också information och analyser baserade på intervjuer med 30 ryska redaktörer och två professorer, gjorda under tre studieresor till Ryssland under 2017 och 2018.

Nyhetsbevakningen under 2018 präglades av de många konflikterna under året mellan Ryssland och Väst. Annekteringen av Krim 2014, Nato-soldaterna i Norge och Baltikum samt de ensidiga sanktionerna var ämnesval som dominerade. Rapporten reser frågeställningar kring var bevakningen av det vanliga livet i Ryssland kommer in, var finns nyheter från de olika delstaterna, från olika minoriteter?

Använder man neutral blick och normal journalistisk standard i nyhetsvärderingen av Ryssland? Vad vill egentligen nordiska medier med sin bevakning av Ryssland?

För frågor kring rapporten hänvisas till Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Lars Kabel, lektor i journalistik

Tlf: +4525323787

Epost: lka@dmjx.dk

www.dmjx.dk