Välkommen till Fojos temakväll om desinformation

Du är inbjuden till en föreläsningskväll för journalister om desinformation och faktaresistens i Malmö där vi inte bara konstaterar att det förekommer utan också tittar på journalistikens roll och i detta. Och hur man kan undvika att ramla i vissa fällor.

 

Föreläsare är Mathias Cederholm, omvärldsanalytiker och forskare som arbetar med utbildning och research i digital källkritik, desinformation och kritiskt tänkande med fokus på skolvärlden. Han är även den drivande kraften bakom Facebookgruppen Källkritik, fake news och faktagranskning som vänder sig till journalister, lärare och andra. Han är disputerad historiker samt mångårig skribent och föreläsare.

Under kvällen tar Mathias Cederholm upp följande:
 

  • I debatten kring ”fake news”, desinformation och digital källkritik har viktiga frågor kring den journalistiska praktiken lyfts. Hur bör en publicering läggas upp för att undvika att spä på tendenser till polarisering och misstro, som i sin tur riskerar att underminera den informativa funktionen i det journalistiska materialet i form av faktaresistens och liknande?
  • Journalistikens utmaningar i och med nya former av (digital) manipulation och påverkan som har vuxit snabbt och varför journalister bör ha åtminstone en överblick om hur sådana här påverkansmetoder kan se ut. Det blir också en liten inventering av vilka typer av tekniska hjälpmedel som finns för digital verifiering, granskning och analys.
  • Forskning och debatt som pågår kring ämnet.
  • Exempel på så kallas astroturfing, data void, manipulerad trafik och flooding, med komplexa exempel som illustrerar hur journalistiken själv har manipulerats till att bli en del av problematiska informationsströmmar.
  • Frågeställningar kring nyhetsvärdering, ”strategisk tystnad” vs. konsekvensneutralitet och uppmärksamhetsekonomin.
  • Det blir också en kortare presentation av Fojos Demokratijouren och Faktajouren.

Tid: 16.00-20.00 ca, torsdagen den 6 december 2018.

Plats: St Gertrud konferens, Östergatan 7B, Malmö.

Anmälan: Senast måndagen den 26 november till jessica.svensson@lnu.se. Uppge namn, arbetsplats och kontaktuppgifter. Begränsat antal platser, först till kvarn gäller.
 

Föreläsningen är gratis och en smörgås ingår, uppge i din anmälan om du har speciella önskemål, tex glutenfritt eller vegetariskt. Om du har anmält dig men uteblir tar vi ut en avgift på 500 kronor.

Om oss

Medieinstitutet Fojo är Sveriges enda utbildning exklusivt för yrkesverksamma journalister. Är du journalist till yrket, anställd eller frilans, kan du söka till alla slags kurser och seminarier som finns i vårt kursutbud. Fojo har även ett omfattande arbete internationellt med mediebistånd och stöd för att stärka en fri, oberoende och professionell journalistik. Det svenska kursutbudet varierar från termin till termin. De flesta av kurserna är kostnadsfria och merparten hålls i Kalmar, där Fojos huvudkontor ligger. Men vi ordnar också kurser på olika orter ute i landet, och gör uppdragsutbildningar på redaktioner. Antalet deltagare på kurserna varierar. Betydligt fler brukar söka och det som avgör om du kommer med är vad som står i din ansökan, främst hur du motiverar ditt behov av just den kurs du söker. Läs noga i kursutbudet vad som gäller för varje enskild kurs! De avgiftsfria kurserna finansieras med skattemedel från utbildningsdepartementet via Linnéuniversitetet, som Fojo sorterar under sedan 2010. Medel till Fojo International, som funnits sedan 1991, kommer huvudsakligen från Sida. Utöver kurser och seminarier som är öppna att söka för alla journalister har Fojo också en omfattande uppdragsverksamhet där vi skräddarsyr utbildning och utvecklingsprojekt för medieföretag. Då betalar förstås företagen som beställer.

Prenumerera