Carisolv power drive CE-märkt

Carisolv power drive CE-märkt Under de senaste två åren har Carisolv power drive utvecklats och utprovats vid svenska tandläkarhögskolor. Power drive är ett maskindrivet instrument vid behandling med Carisolv gel. Det nya maskindrivna instrumentet kommer att underlätta behandlingen och i lika hög grad som tidigare innebära smärtfrihet för patient och varsamhet mot den friska tanden. Power drive har nyligen CE-märkts och kan därmed marknadsföras i Europa. Under de senaste två åren har MediTeam utvecklat ett instrument för maskindriven skrapning. Målsättningen har varit att svara upp till tandläkarnas behov av ett snabbare och enklare sätt att arbeta med Carisolv . Det maskindrivna instrumentet, Carisolv power drive, har utvecklats i samarbete med forskare vid tandläkarhögskolor och ett tyskt utvecklingsföretag. Power drive har nu CE-märkts och får marknadsföras inom EU. Instrumentet har under våren och sommaren utprovats vid svenska tandläkarhögskolor. Erfarenheter har hittills visat att Carisolv power drive underlättar behandlingen, medför en lika smärtfri behandling som manuell skrapning och är lika varsam mot den friska delen av tanden. Fördelarna för patienten bibehålls medan de tekniska begränsningarna för tandläkaren minskar väsentligt. Bolaget räknar med att Carisolv power drive kommer att öka tandläkarnas intresse för att börja arbeta med metoden. Det som ger Carisolv power drive dess unika egenskaper är bland annat det låga varvtalet som minimerar ljudnivå och smärta samt momentbegränsningen som skyddar det friska dentinet. Ytterligare en viktig egenskap är att power drive kan skiftas mellan kraftfullare respektive försiktigare kariesborttagning genom ändring från höger- till vänstervarv. Den internationella lanseringen inleds i samband med den stora dentalmässan i Köln, i slutet av mars 2001. Målgruppen för power drive är framför allt den stora gruppen av tandläkare som avvaktat med att börja med Carisolv på grund av att de inte vill ersätta borren med manuell skrapning, vilket de anser vara för krångligt och tidskrävande. Carisolv power drive skyddas av ett flertal patent och patentansökningar. För ytterligare information kontakta: Claes Holmberg, VD. Tel. 031-336 91 01. Mobiltel. 0708-254547. Annette Ravenshorst, Informationschef. Tel. 031-336 91 21. Mobiltel. 0709-726286. Under odontologiska riksstämman i Stockholm 26-28 oktober, finns Annette Ravenshorst i monter A13:38 där Carisolv power drive visas. MediTeam är ett svenskt dentalbolag som internationellt marknadsför nya behandlingsmetoder baserade på odontologisk forskning. För närvarande utvecklar och marknadsför MediTeam Carisolv - en metod för vävnadsbevarande kariesborttagning med ett minimum av smärta och trauma för patienten. www.mediteam.com MediTeam Dental AB (publ). Göteborgsvägen 74. 433 63 Sävedalen. Tel. 031-336 91 00. Fax 031-336 91 91. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/25/20001025BIT00680/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/25/20001025BIT00680/bit0002.pdf

Dokument & länkar