MediTeam lanserar internettjänster till universitet och tandläkare

MediTeam lanserar internettjänster till universitet och tandläkare. MediTeam har nyligen lanserat ett flertal nya internettjänster. På hemsidan www.mediteam.com kan tandläkare på ett enkelt sätt få utbildning i Carisolv och lärarna vid tandläkarhögskolorna kan hämta litteratur för studentundervisningen om Carisolv . Avsikten med den nya hemsidan är att underlätta för tandläkare, samt forskare och lärare vid universitet, att få information om Carisolv och om den fortsatta utvecklingen av metoden. För tandläkare är de viktigaste nyheterna utbildningsmodulen Introduction course, litteratur om Carisolv samt den internationella kundtidning MediTeam Times. Genom den nya hemsidan kan tandläkare enkelt informera sig om den kliniska användningen av Carisolv . Universitetens medverkan, genom att utbilda tandläkarstudenterna i användningen av Carisolv , är av långsiktig betydelse. MediTeam stödjer tandläkarhögskolorna med olika servicefunktioner och nu har även kurslitteratur för tandläkarstudenterna introducerats på hemsidan. Lärare som bedriver studentundervisning kan kostnadsfritt ladda ner litteraturen i kompendieform. Universitetskompendiet kommer att underlätta genomförandet av studentundervisningen och därmed underlätta den fortsatta penetrationen av de internationella universiteten, anser bolaget. Utbildningsmodulen, kurslitteraturen och informationsmaterial kommer även att ges ut på CD. I dagarna kommer en särskild patienthemsida, www.carisolv.com, att lanseras. Avsikten är att underlätta för patienterna att informera sig om möjligheterna med Carisolv . För ytterligare information: Annette Ravenshorst, Informationschef. Tel. 031-336 91 21, mobiltel. 0709- 72 62 86. Claes Holmberg, VD. Tel. 031-336 91 01, mobiltel. 0708-25 45 47. MediTeam är ett svenskt dentalbolag som internationellt marknadsför nya behandlingsmetoder baserade på odontologisk forskning. För närvarande utvecklar och marknadsför MediTeam Carisolv - en metod för vävnadsbevarande kariesborttagning med ett minimum av smärta och trauma för patienten. www.mediteam.com MediTeam Dental AB (publ). Göteborgsvägen 74. 433 63 Sävedalen. Tel. 031-336 91 00. Fax 031-336 91 91. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/06/20001006BIT00410/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/06/20001006BIT00410/bit0002.pdf

Dokument & länkar