MediTeam utvecklar Internettjänster i samarbete med Framfab

MediTeam utvecklar Internettjänster i samarbete med Framfab För att MediTeam framgångsrikt ska utveckla marknaden för Carisolv över hela världen krävs en omfattande marknadskommunikation. En kostnadseffektiv global information och kommunikation med tandläkare, universitet, dentaldistributörer och patienter är därmed nödvändig. Sedan ett år tillbaka har MediTeam satsat på att utveckla informations- och utbildningstjänster till sina olika målgrupper. En rad Internettjänster lanserades under år 2000. För att ytterligare stärka Internetsatsningen och därmed effektivisera marknadskommunikationen har ett samarbetsavtal tecknats med Framfab. Framfab är idag den ledande globala Internetaktör MediTem behöver för att underlätta en bred och effektiv kommunikation internationellt. Genom samarbetet med Framfab blir betydligt starkare verktyg tillgängliga för MediTeams Internetproduktion. Verktygen kommer avsevärt att underlätta en snabb vidareutveckling av flertalet av bolagets framtida Internettjänster. Bland annat kommer ett extranät att byggas för MediTeams distributörer i länder världen över i syfte att säkerställa en effektiv hantering av produktlanseringar, utbildning och information till tandläkare. För ytterligare information kontakta: Annette Ravenshorst Claes Holmberg Informationschef, MediTeam VD, MediTeam Tel. 031-336 91 21 Tel. 031-336 91 01 Mobiltel. 0709-72 62 86 Mobiltel. 0708-254547 annette.ravenshorst@mediteam claes.holmberg@mediteam.com .com Jerker Lindstén Regional Director Framfab, Client Development Tel: 031- 760 40 01 Mobiltel: 0709-73 85 01 jerker.lindsten@framfab.se MediTeam är ett svenskt dentalbolag som internationellt marknadsför nya behandlingsmetoder baserade på odontologisk forskning. För närvarande utvecklar och marknadsför MediTeam Carisolv - en metod för vävnadsbevarande kariesborttagning med ett minimum av smärta och trauma för patienten. www.mediteam.com MediTeam Dental AB (publ). Göteborgsvägen 74. 433 63 Sävedalen. Tel. 031-336 91 00. Fax 031-336 91 91. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/29/20010129BIT00430/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/29/20010129BIT00430/bit0002.pdf

Dokument & länkar