Medivir rekryterar ny chef för den kommersiella verksamheten

Stockholm — Medivir AB (OMX: MVIR) förstärker sin ledningsgrupp genom rekryteringen av Henrik Krook som Executive Vice President Commercial. Henrik kommer att ha det operativa och strategiska ansvaret för bolagets kommersiella verksamhet, där en prioriterad uppgift är att bygga upp en nordisk organisation för en förväntad lansering av simeprevir.

Henrik Krook kommer närmast från Novartis i Norge där han de senaste två åren har arbetat som Country Manager/Commercial Director samt skandinaviskt ansvarig för en grupp med fokus på marknadsföring och försäljning av en bred produktportfölj. Han har mer än 10 års erfarenhet från olika chefspositioner inom läkemedelsbranschen. I grunden är han apotekare och har även en doktorsexamen i klinisk immunologi från Uppsala Universitet samt en Executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm. Henrik tillträder tjänsten som Executive Vice President Commercial i mitten av augusti.

- Vi är övertygade om att Henriks breda nordiska erfarenhet av marknadsföring och försäljning av läkemedel och starka kompetens inom medicinska frågor kommer att bli en tillgång för Medivirs kommersiella organisation. Han kommer att stärka organisationen i Sverige samtidigt som hans erfarenhet från att leda verksamhet i andra nordiska länder blir en styrka i uppbyggnaden av en nordisk organisation, säger Maris Hartmanis, Medivirs vd.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Maris Hartmanis, VD Medivir AB, telefon +46 (0)8 407 64 30


Om Medivir

Medivir är ett växande forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på infektionssjukdomar. Medivir har expertis av världsklass på området polymeras- och proteasenzymer samt läkemedelsutveckling inom dessa områden, vilket har resulterat i en bred FoU-portfölj inom området infektionssjukdomar. Företagets viktigaste läkemedelskandidat är simeprevir, en proteashämmare som befinner sig i sen klinisk fas III-utveckling för behandling av hepatit C. Simeprevir utvecklas i samarbete med Janssen R&D Irland.

Medivir har även en bred produktportfölj med receptbelagda läkemedel i Norden.

Mer information om Medivir finns att läsa på www.medivir.se

   
Medivir är ett dynamiskt och samverkande läkemedelsbolag med ett F&U-fokus på infektionssjukdomar och en ledande ställning inom hepatit C. Vi är passionerade och hängivna i vår strävan att utveckla och tillhandahålla innovativa läkemedel som förbättrar människors hälsa och livskvalitet.


Prenumerera

Dokument & länkar