Medivir utlicensierar den antivirala substansen MIV-160 till Guangdong Lantai Viewland Pharmaceutical Co.Ltd.

Medivir AB och Guangdong Lantai Viewland Pharmaceutical, Kina, meddelar att de idag ingått ett licensavtal beträffande MIV-160 (MV026048), en HIV hämmare av icke-nukleosid typ (NNRTI) i sen preklinisk utvecklingsfas.

Enligt avtalet kommer Guangdong Lantai Viewland Pharmaceutical att göra en betalning till Medivir i form av aktier i bolaget. Dessutom kommer Guangdong Lantai Viewland Pharmaceutical att betala royalty på försäljning av både oral och topikal användning av MIV-160. Guangdong Lantai Viewland Pharmaceutical kommer att ansvara för utvecklingen av MIV-160 och för kommersialiseringen i Kina (inkluderande Hong Kong, Taiwan och Macao). Medivir behåller rättigheterna till MIV-160 i övriga länder.

MIV-160 visar utomordentliga egenskaper mot HIV som blivit resistent mot idag använda NNRTI-läkemedel. Dess egenskaper ger viktiga möjligheter att både behandla det växande antalet HIV patienter i Asien och Stillahavsområdet och att minska spridningen av virus.

MIV-160 har egenskaper som är gynsamma för vidare utveckling av MIV-160 både för topikal och oral användning . Guangdong Lantai Viewland Pharmaceutical kan komma att utveckla MIV-160 till tre olika typer av produkter. En oral användning (bromsmedicin),en vaginal mikrobicid och som en skyddsyta (coating) på kondomer.

Användning av kondom är idag det bästa sättet att hindra HIV-smitta men publicerade resultat visar att detta på årsbasis bara till 85% hindrar överföring av HIV och andra sexuellt överförda sjukdomar. Detta gör det angeläget att ta fram en kondom med ett extra skydd och även att ta fram andra skyddsmedel som kvinnor kan använda. MIV-160 inaktiverar HIV även utanför celler och detta ger en kostnadseffektiv desinfektion/kemisk barriär som hindrar HIV-smitta. Under 2006 förbrukades i Kina 2.8 miljarder kondomer och den årliga ökningen var 15%.

Rockerfeller Foundation i New York uppskattar den globala potentialen för andra generationens vaginala mikrobicider till ca 800 MUSD i den industrialiserade världen (7% marknadspenetration) och till 650 MUSD i utvecklingsländerna (3% marknadspenetration).

"Detta licensavtal är ett viktigt steg i Medivirs strävan att hitta den bästa vägen framåt för MIV-160 på en växande och intressant marknad" säger Professor Bo Öberg, VD Medivir HIV Franchise.

"Detta är en viktig milstolpe inte bara för Guangdong Lantai Viewland Pharmaceutical utan också för HIV-prevention och behandling i Kina. Jag tror att utvecklingen av en effektiv skyddsmetod är av vital betydelse för att hålla detta virus under kontroll och MIV-160 erbjuder en värdefull möjlighet" säger Mr Zhao Hai-Feng, Styrelseordförande,Guangdong Lantai Viewland Pharmaceutical.


Om Guangdong Lantai Viewland Pharmaceutical
Guangdong Lantai Viewland Pharmaceutical är ett medicinskt marknadsbolag beläget i staden Guangzhou och är en av fem gruppmedlemmar i Lantai Pharmaceutical.Lantai Pharmaceutical är ett dotterbolag till Inner Mongolia Industrial Co Ltd som är noterat på börsen i Shanghai sedan 2000. Bolaget är specialiserat på tillverkning av salt ,kemikalier och läkemedel och har tillgångar på mer än 1,2 miljarder RMB.För ytterligare information kontakta
Rein Piir, Finanschef och ansvarig för investerarfrågor, 08-5468 3123 eller 0708-537292
Bo Öberg, Professor, vd Medivir HIV Franchise AB, 08-5468 3116 eller 0708-986440


För mer information om Medivir se bolagets hemsida: www.medivir.se

Om oss

Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen såväl som kommersialiseringen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.com.

Prenumerera

Dokument & länkar