Meetagain tecknar ramavtal med Naturvårdsverket

Konferens- och kongressarrangören Meetagain får nu ramavtal med Naturvårdsverket. Avtalet uppskattas vara värt 6 miljoner kronor och omfattar konferensstöd under två år, med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

Meetagain kunde möta Naturvårdsverkets hårda krav på att myndighetens konferenser ska vara hållbara.
- Det här var utifrån miljösynpunkt en tuff upphandling, där Naturvårdsverket hade flera skallkrav om miljö och hållbarhet. Vi uppfyllde alla deras krav, vilket vi ser som en bekräftelse på att vi tänker rätt i vår pågående satsning på hållbarhet, säger Ewa-Karin Franck, vice vd Meetagain.

Företaget har den senaste tiden satsat på att föra in det danska konferenskonceptet Meetovation i Sverige.
- Meetovation handlar om att arrangera hållbara och innovativa konferenser och kongresser. Vi märker att efterfrågan på arrangemang med den profilen ökar och då har vi en del att lära av Danmark, säger Ewa-Karin Franck.

Ramavtalet har redan genererat flera uppdrag för hösten. Myndigheten arrangerar totalt ca 100-200 konferenser varje år, varav ett tiotal med fler än 100 deltagare.


För mer information, kontakta:
Ewa-Karin Franck, vice vd, Meetagain, 070-725 19 19, ewa-karin@meetagain.se
Michael Falk, Agera PR, tel. 073-397 46 55, michael.falk@agerapr.se

Meetagain - en personlig konferens- och kongressarrangör

Meetagain är en svensk PCO (Professional Congress Organiser) som erbjuder expertis och personligt bemötande vid konferenser, kongresser och möten. Med 20 års erfarenhet från mötesindustrin erbjuder Meetagain komplett administration av arrangemang där deltagaren alltid är i fokus, oavsett storleken på arrangemanget.

Meetagain genomför varje år runt 100 konferenser och organiserar möten för bland andra KTH, Göteborgs Universitet, Svensk Fjärrvärme och Konkurrensverket.

Taggar:

Dokument & länkar