MEKO kopplar hållbarhetsmål till sina befintliga banklån

Report this content

MEKO stärker sitt hållbarhetsarbete ytterligare genom att länka samman hållbarhetsmål med bolagets befintliga banklån om 1 965 miljoner kronor. MEKO blir därmed ett av de första företagen på den oberoende fordonseftermarknaden i norra Europa att hållbarhetslänka sina banklån.

Beslutet att sammanlänka banklånet är ett led i att förverkliga MEKOs nya och mer ambitiösa hållbarhetsstrategi. Genom sammankopplingen integreras hållbarhetsarbetet ytterligare i fler delar av MEKO vilket också gör det lättare för bolaget att utveckla och skärpa sina hållbarhetsmål över tid.

Lånet som omfattas tecknades i juli 2022 och uppgår till 1 965 miljoner kronor. Nu kopplas två hållbarhetsmål som villkor till denna finansiering:

  • Ökat fokus på användning av förnyelsebar energi.
  • Ökat fokus jämställdhet.

Utöver dessa mål har MEKO sedan tidigare åtagit sig att sätta mål i enlighet med det så kallade Science Based Target-initiativet (SBTi), ett internationellt ramverk för att minska utsläpp av växthusgaser. De mål som MEKO avser att ta fram inom SBTi kan också komma att kopplas till bolagets finansiering i framtiden.

”Det här är ett viktigt steg i MEKOs hållbarhetsarbete. Det visar att vi gör verklighet av våra ökade ambitioner inom hållbarhet och att det finns ett förtroende för vår strategi. I dag är vi ledande på den oberoende fordonseftermarknaden i norra Europa och nu stärker vi denna ställning genom att länka vår finansiering till vår hållbarhetsstrategi på detta tydliga sätt”, säger Louise Wohrne, Hållbarhetschef på MEKO.

Banklånet löper på tre år med möjlighet till förlängning på upp till två år. Nordea har varit hållbarhetskoordinator i samband med att det nya avtalet upprättades där de andra deltagande bankerna var Danske Bank och Svensk Exportkredit.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Louise Wohrne, Hållbarhetschef, MEKO
Telefon: +46 (0)8-464 00 20
Mail: louise.wohrne@meko.com

Åsa Källenius, Finansdirektör
Telefon: +46 (0)8-464 00 20
Mail: asa.kallenius@meko.com

Anders Oxelström, Kommunikationsdirektör (Interim)
Telefon: + 46 73 522 52 42
Mail: anders.oxelstrom@meko.com