• news.cision.com/
  • MEKO/
  • MEKO stärker sin position i norra Europa – expanderar i Finland och in i Baltikum

MEKO stärker sin position i norra Europa – expanderar i Finland och in i Baltikum

Report this content

MEKO (tidigare Mekonomen Group) har ingått avtal om att förvärva Koivunen, den ledande distributören av bildelar och tillhörande tjänster i Finland och Estland, med verksamhet även i Lettland och Litauen. Företagsvärdet är 122 miljoner EUR (1 280 miljoner SEK) på kontant- och skuldfri basis. Därmed utökar MEKO sin nuvarande finska verksamhet och etablerar sig i Baltikum. Genom expansionen kommer MEKO att ha en närvaro runt Östersjön och stärka sin position som norra Europas ledande aktör på fordonseftermarknaden.

Koivunen hade en försäljning om cirka 1 740 miljoner SEK och en EBIT om cirka 98 miljoner SEK under räkenskapsåret 2021. Cirka 70% av omsättningen 2021 genererades i Finland och 30% i Estland, Lettland och Litauen. Koivunen äger en stor del av fastigheterna i Finland, Estland och Lettland. Därmed utgör fastigheterna en värdefull tillgång för bolaget och även en väsentlig del av transaktionsvärdet. MEKO planerar att utvärdera den långsiktiga ägandestrategin för fastigheterna. Förvärvet förväntas generera årliga synergier om 40 miljoner SEK på grund av kompletterande geografisk närvaro samt överlappningar i leveranskedja, inköp och andra verksamhetsområden, med förväntad full effekt under 2024.

Genom förvärvet etablerar sig MEKO som den ledande aktören i Finland, där företaget idag har en relativt liten verksamhet, och i Estland, där man idag inte har någon närvaro. Förvärvet expanderar också MEKO:s verksamhet till Lettland och Litauen. Koivunens distributionskanaler inkluderar konceptanslutna och fristående verkstäder och återförsäljare, industrikunder och export. Koivunen kommer att verka som ett eget affärsområde inom ramen för MEKOs befintliga bolagsstruktur och “multi-brand-strategi”. Affärsområdet kommer även att inkludera MEKOs nuvarande verksamhet i Finland.

Jag är mycket glad att kunna kommunicera detta viktiga steg. Förvärvet av Koivunen ligger i linje med vår väl beprövade strategi att skapa värde genom noga utvalda förvärv, vilket vi tidigare gjort i Sverige, Norge, Danmark och Polen. Koivunen är ett välmående företag med starka varumärken som kommer att fortsätta att utvecklas i sin befintliga företagsstruktur som eget affärsområde. Med Koivunen i MEKO tar vi ett tydligt steg mot målet att vara den bästa och mest heltäckande partnern för alla som äger och servar fordon i norra Europa”, säger Pehr Oscarson, MEKOs vd och koncernchef.

“Genom att addera Koivunen till MEKO stärker vi ytterligare vår position som den ledande eftermarknadsaktören för fordonsindustrin i Norra Europa och skapar ytterligare tillväxtmöjligheter som kommer att gynna våra kunder, anställda och aktieägare", säger Robert M. Hanser, styrelseordförande i MEKO.

”Koivunen har en lång tradition som ett familjeägt företag med engagerade partners och medarbetare som sätter kunderna i första rummet. Vi är glada över att Koivunen landar i goda händer och blir en del av MEKO, en imponerande branschledare i norra Europa. Detta steg innebär många fördelar, inte minst en ökad möjlighet för våra varumärken att växa sig starkare och dra nytta av kraften som kommer av att vara en del av en större koncern. Vi ser fram emot att följa resan framåt”, säger Jukka Kock, styrelseordförande för Koivunen Oy.

Förvärvet av Koivunen är i linje med MEKOs tillväxtstrategi i norra Europa och nästa steg i exapansion kring Östersjöregionen, efter de tidigare förvärven av FTZ och Inter-Team 2018. Förvärvet strategiska motiv är att stärka bolagets marknadsposition och tillväxt samt att dra nytta av synergier och andra effektivitetsvinster. Att delta i marknadskonsolideringen ger resurser för att stärka MEKOs position i en konkurrensutsatt miljö och att fortsätta leda transformationen mot en framtid med en elektrifierad bilpark. Transaktionen förväntas också öka skalfördelar för MEKO:s nuvarande verksamhet i Finland och ge synergier inom distribution, lagerhållning, inköp, gemensamma erbjudanden kring egna reservdelsvarumärken, samt digitalisering och konceptutveckling för koncernen.

Transaktionen och synergier

MEKO har ingått ett avtal om att förvärva Koivunen för ett företagsvärde om 122 miljoner euro (1 280 miljoner SEK) på kontant- och skuldfri basis. Förvärvet förväntas slutföras under tredje kvartalet 2022.

Förvärvet förväntas ha en positiv effekt på MEKOs vinst per aktie om 1,50 – 2,00 SEK och generera årliga synergier om 40 miljoner kronor med förväntad full effekt under 2024.

De kommande årens integrationskostnader förväntas vara ej materiella, då Koivunen kommer att fortsätta att verka som en fristående verksamhet, i linje med MEKOs tidigare förvärv. Transaktionskostnaderna för förvärvet beräknas till 25 miljoner kronor.

MEKO utvärderar ständigt sina långsiktiga finansiella mål utifrån marknadsförhållanden och förändringar i företagsstrukturen. MEKOs befintliga finansiella mål kvarstår.

Finansiering

Förvärvet finansieras kontant genom befintliga likvida medel och bankfacitiliteter.

Rådgivare

SEB Corporate Finance har agerat som finansiell rådgivare till MEKO i samband med förvärvet. Hannes Snellman har varit juridisk rådgivare i samband med förvärvet.

Presskonferens

Till följd av MEKOs förvärv kommer en telefonkonferens att hållas på engelska klockan 10:00 CEST den 14 juni 2022. För informaiton om deltagande, se separat pressmeddelande.

För ytterligare information, kontakta:

Pehr Oscarson, vd och koncernchef för MEKO AB,

Telefon: 08-464 00 00, Epost: pehr.oscarson@mekonomengroup.com

Åsa Källenius, CFO för MEKO AB

Telefon: 08-464 00 00, Epost: asa.kallenius@mekonomengroup.com

Fredrik Sätterström, IRO för MEKO AB
Telefon: 08-464 00 00, Epost: fredrik.satterstrom@mekonomengroup.com

Denna information är sådan information som Mekonomen AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Pehr Oscarsons försorg, för offentliggörande kl 07:30 den 14 juni 2022. Pressmeddelandet publiceras på svenska, engelska och finska. Den svenska versionen utgör originalversion och har översatts till engelska och finska.