Mekonomen Group publicerar årsredovisningen för 2018

Report this content

Mekonomen Groups årsredovisning för 2018 publiceras idag i pdf-format på företagets hemsida www.mekonomen.com och biläggs även till detta pressmeddelande. Tryckt version kommer att distribueras under vecka 16.

För ytterligare information kontakta:

Åsa Källenius, CFO Mekonomen Group
Telefon: +46 (0)8-464 00 00
E-post: asa.kallenius@mekonomengroup.com