Mekonomens förvärv av Meca får godkännande av svenska Konkurrensmyndigheten

Mekonomens förvärv av bildelskedjan Meca har godkänts av det svenska Konkurrensverket (KKV). Eftersom Meca bedriver verksamhet i Norge krävs även ett godkännande av det norska Konkurrensverket. Ärendet är under behandling.

- Det svenska Konkurrensverkets beslut är naturligtvis positivt, nu inväntar vi besked från det norska Konkurrensverket, säger Håkan Lundstedt, VD och koncernchef i Mekonomen.

Mekonomen ingick avtal om förvärv av Meca den 12 oktober 2011. Meca är en välkänd bildelskedja med god ställning i Sverige och Norge. Mekonomen och Meca kommer att drivas vidare som separata bolag med befintliga varumärken.
 

För ytterligare information, kontakta:

Håkan Lundstedt, VD och koncernchef i Mekonomen AB.
Telefon: +46 (0) 8-464 00 00.

Gunilla Spongh, CFO Mekonomen AB.
Telefon: +46 (0) 8-464 00 00.

Mekonomen AB (publ). Org. nr: 556392-1971, Box 6077, 141 06 Kungens Kurva. Telefon: +46 (0) 8-464 00 00. Fax: +46 (0) 8-464 00 66.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Mekonomen ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 14 december 2011.

Mekonomen gör BilLivet enklare. Det gör vi genom ett brett och lättillgängligt utbud av prisvärda och innovativa lösningar och produkter för konsumenter och företag. Vi är Nordens ledande bildelskedja med egen grossistverk­samhet, med mer än 300 butiker och mer än 1600 verkstäder under Mekonomens varumärken.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar