Christian Schell går till MELICON som nytillsatt VD

Christian Schell, tidigare Head of QHSSE med ansvar för säkerhet, miljö och hållbarhetsfrågor inom APM Terminals i Göteborgs hamn går till MELICON som nytillsatt VD.

Företag skall inte bara vara säkra och effektiva, människor måste må bra också.

Det ställs högre och högre krav på företag och organisationer samt deras medarbetare att leva upp till effektivitetskrav, i detta bakas nu även in strängare lagkrav runt hur arbetsmiljön skall vara utformad och fungera, inte minst den psykosociala arbetsmiljön. Här kan Melicon med en helhetssyn stötta och utveckla organisationer för att bli säkra, effektiva och inte minst attraktiva arbetsplatser där människor mår bra.

-Med Christian Schell i ledningen av företaget säkerställer vi mångårig kompetens inom Melicons verksamhetsområden. Christian har med sig kunskap runt hur man bygger tydliga strukturer inom företag och ledningsarbete, han har stor erfarenhet av arbete med olika företagsstandarder, teknik- processförbättring, ledarskap samt krishantering och katastrofberedskap. Christian är även en erkänt duktig ledare som kan trygga en god utveckling av företaget inte minst som en attraktiv arbetsplats, säger Kristian Karlsson, Styrelseordförande, Melicon AB.

-Efter ett antal fantastiska år inom Maersk-gruppen är det nu dags för mig att gå vidare till Melicon. Mitt fokus kommer i uppstarten bli att få en stabil, kvalitativ och välfungerande operativ plattform på plats som företaget kan vila på inför ytterligare expansion. Det är med tillförsikt jag ser på framtiden för Melicon, vi har något nytt för den svenska marknaden och vi vet att företag kan gagnas av våra metoder både ur ett arbetsmiljöperspektiv men även ur ett effektiviseringsperspektiv, säger Christian Schell, ny VD för Melicon AB.

För mer information, vänligen kontakta:

Kristian Karlsson, Styrelsordförande

Tel: +46 709 26 15 26

kristian.karlsson@melicon.se     
 

Om Melicon AB

MELICON är ett nystartat företag med säte i Göteborg. Bolagets vision är att stötta företag och organisationer till säkra och effektiva processer till gagn både för individ samt organisation.  

MELICON arbetar inom dynamisk riskreducering. Bakom företaget finns personer med mångårig erfarenhet av att säkerställa att miljön som företag och dess medarbetare opererar i är så säker och effektiv som möjligt, både rörande processäkerhet, arbetsmiljö och krishantering.

MELICON kommer tillhandahålla tjänster inom fyra olika produktsegment i ett uppstartsskede.

1. Inventerande och Åtgärdande tjänster

2. Stödjande och Förebyggande tjänster

3. Utbildning inom Arbetsmiljö, Olycksfall och krishantering samt Ledarskap och organisationsutveckling

4. Systemstöd och Utrustning 

Taggar:

Media

Media

Snabbfakta

Christian Schell går till MELICON som nytillsatt VD.
Twittra det här