Kristian Karlsson går till MELICON

Kristian Karlsson går till MELICON för en position som Marknadsansvarig

Kristian kommer bidra till en stark partnerkontakt inom transport och logistiknäringen.

Melicons organisation stärks nu upp med Kristian Karlsson som senast kommer från APM Terminals där han var ansvarig för lastbilsflödet inom terminalen samt för drygt 50 kollegor. Kristians kunskap om transport och logistikbranschen stärker Melicon i dess mål att bli en naturlig partner till företag som värderar säkra, effektiva och välmående arbetsplatser.

-Med Kristian Karlsson i ledningen av företaget ser vi till att säkerställa en bred kontaktbas inom transport och logistiknäringen i Sverige. Kristian kommer med sin erfarenhet och kompetens vara med att bygga upp Melicon som den naturliga partnern vi vill vara till företag och organisationer, säger Ann-Sofi Thorson, Styrelseledamot i Melicon AB.

-Jag är tacksam för den utveckling och erfarenhet jag fått inom Maersk-gruppen men nu är det nya utmaningar som gäller. Mitt fokus kommer vara att bygga varumärket Melicon och tillse att företag och organisationer känner till oss och ser oss som ett naturligt val. Inom Melicon finns människor med praktisk erfarenheten av industrin som tar med sig detta in i förbättrings och effektiviseringsarbete, både i stadigvarande verksamheter men även i projekt. Vi tillser ökad säkerhet, effektivitet och nöjda välmående medarbetare som driver organisationer framåt.  Vi kan också i många fall stötta de större konsultbolagen på marknaden i olika projektfaser för att säkerställa att både teori och praktik vävs samman, till ett lyckat slutresultat inte bara för kunden men även de som berörs av ett specifikt projekt. Sådana områden kan vara infrastruktur och logistikprojekt säger Kristian Karlson nytillträdd Marknadsansvarig inom Melicon AB.

För mer information, vänligen kontakta:

Ann-Sofi Thorson, Styrelseledamot

Tel: +46 706 45 77

info@melicon.se     
 

Om Melicon AB

MELICON är ett nystartat företag med säte i Göteborg. Bolagets vision är att stötta företag och organisationer till säkra och effektiva processer till gagn både för individ samt organisation.  

MELICON arbetar inom dynamisk riskreducering. Bakom företaget finns personer med mångårig erfarenhet av att säkerställa att miljön som företag och dess medarbetare opererar i är så säker och effektiv som möjligt, både rörande processäkerhet, arbetsmiljö och krishantering.

MELICON kommer tillhandahålla tjänster inom fyra olika produktsegment i ett uppstartsskede.

1. Inventerande och Åtgärdande tjänster

2. Stödjande och Förebyggande tjänster

3. Utbildning inom Arbetsmiljö, Olycksfalls och krishantering samt Ledarskap och organisationsutveckling

4. Systemstöd och Utrustning 

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Kristian Karlsson går till Melicon som Marknadsansvarig
Twittra det här