MELICON ingår samarbetsavtal med BURAAS Consulting

MELICON och BURAAS Consulting har slutit ett samarbetsavtal runt främjande att kontinuerligt förbättring inom företag och organisationer.  

MELICON är ett bolag verksamt inom dynamisk riskreducering. Bakom företaget finns personer med mångårig erfarenhet av att säkerställa att miljön som företag och dess medarbetare opererar i är så säker och effektiv som möjligt, både rörande processäkerhet, arbetsmiljö och krishantering.

BURAAS Consulting är ett bolag verksamt inom kundanpassad verksamhetsutveckling, processförbättring samt ledarskapsutveckling kopplat mot Lean och Six Sigma. I företaget finns gedigen erfarenhet av att leda förändringsarbeten både på strategisk och operativ nivå, inom många olika branscher.

 

MELICON och BURAAS Consulting ser helheten som ett koncept för en hållbar utveckling.

Det ställs högre och högre krav på företag och organisationer samt deras medarbetare att leva upp till effektivitetskrav, i detta bakas nu även in strängare lagkrav runt hur arbetsmiljön skall vara utformad och fungera, inte minst den psykosociala miljön. Här kan Melicon med en helhetssyn stötta och utveckla organisationer för att bli säkra, effektiva och inte minst attraktiva arbetsplatser. Buraas Consulting i sin tur kan stötta och utveckla organisationer för att skapa smart styrning, effektiva processer och framgångsrika team.

-Att väva ihop arbetsmiljöarbetet med process och kvalitetsarbetet nås synergier som stärker företag i dess strävan mot en hållbar utveckling. Då kan företag och organisationer med fördel väva in ett strategiskt hållbarhetstänk i den dagliga verksamheten samt i de beslut som tas säger Christian Schell, VD för MELICON AB.

-Att skapa effektiva processer som håller över tid och samtidigt upprätthålla trivsel och engagemang hos medarbetare, är en stor utmaning för många företag idag. Genom detta samarbete täcker vi stora delar av det som är avgörande för att säkra lönsamheten och stärka konkurrenskraften, säger Josefin Buraas, VD för BURAAS Consulting AB.

För mer information, vänligen kontakta:

Christian Schell, VD MELICON AB                            Josefin Buraas, VD BURAAS Consulting AB

Tel: +46 730 51 19 00                                                Tel: +46 722 10 43 77

christian.schell@melicon.se                                     josefin@buraas.se     
 

Om Melicon AB

Melicon AB är ett nystartat företag med säte i Göteborg. Bakom bolaget står grundarna Christian Schell och Kristian Karlsson. Bolagets vision är att stötta företag och organisationer till säkra och effektiva processer till gagn både för individ och organisation. 

Om Buraas Consulting AB

BURAAS Consulting AB har nyligen startats av Lean och Six Sigma experten Josefin Buraas och har sitt säte i Kungsbacka. Bolagets uppdrag är att genom kundanpassad process-, verksamhets- och ledarskapsutveckling skapa nya insikter och aktioner i syfte att uppnå bestående resultat och nöjda medarbetare.

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

MELICON ingår samarbetsavtal med BURAAS Consulting
Twittra det här