MELICON ingår samarbetsavtal med MAFLOBE

MELICON och MAFLOBE har slutit ett samarbetsavtal runt utbildningsplattformar.

MELICON är ett bolag verksamt inom dynamisk riskreducering. Bakom företaget finns personer med mångårig erfarenhet av att säkerställa att miljön som företag och dess medarbetare opererar i är så säker och effektiv som möjligt, både rörande processäkerhet, arbetsmiljö och krishantering.

MAFLOBE är ett bolag verksamt inom bl.a. kundanpassade E-Learning i filmformat. Företaget har resurser för att själv producera och utveckla filmer och kurser enligt kundens önskemål. Maflobe bedriver även kursverksamhet för personal inom hamnar.

MELICON och MAFLOBE ser synergier runt utbildning för säkrare arbetsplatser.

Det ställs högre och högre krav på företag och organisationer samt deras medarbetare att leva upp till effektivitetskrav, i detta bakas nu även in strängare lagkrav runt hur arbetsmiljön skall vara utformad och fungera, inte minst den psykosociala miljön. Här kan Melicon med en helhetssyn stötta och utveckla organisationer för att bli säkra, effektiva och inte minst attraktiva arbetsplatser.

Tillsamman med Maflobe har Melicon nu en ännu större möjlighet att erbjuda högkvalitativa utbildningsplattformar efter kundens önskemål. Detta för att även säkerställa kontinuerlig kompetenshöjning bland personal, partners och entreprenörer.

 -Efter att vi studerat vad Maflobe har levererat till marknaden i form av utbildningsplattformar är vi idag mycket glada att Maflobe valt att samarbeta med Melicon. Maflobe är mycket lång framme i sin process runt högkvalitativa, kostnadseffektiva produktioner säger Christian Schell, VD för MELICON AB.

-Vi ser att utbildning via film är ett bra sätt att föra ut information till både anställda, kunder och samarbetspartners, dessutom kostnadseffektivt. Att använda sig av film är framtiden, säger Torbjörn Henriksson, VD för MAFLOBE AB.

För mer information, vänligen kontakta:

Christian Schell, VD MELICON AB                            Torbjörn Henriksson, VD MAFLOBE AB

Tel: +46 730 51 19 00                                                 Tel: +46 708 58 04 68

christian.schell@melicon.se                                        th@maflobe.se     
 

Om Melicon AB

Melicon AB är ett nystartat företag med säte i Göteborg. Bakom bolaget står grundarna Christian Schell och Kristian Karlsson. Bolagets vision är att stötta företag och organisationer till säkra och effektiva processer till gagn både för individ och organisation.  

Om Maflobe AB

Personerna som arbetar här är handplockade beroende på vilket specialområde det gäller. Vi är ett härligt team på Maflobe som med olika personligheter, kompetenser och med, kanske det viktigaste av allt, ett stort engagemang. Förutom E-learning och traditionella kurser arbetar Maflobe med upprättande av hamnregler, checklistor, riskanalyser samt allmänna organisationsfrågor. 

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

MELICON ingår samarbetsavtal med MAFLOBE
Twittra det här