MELICON ingår samarbetsavtal med MH Shipping Concept

MELICON och MH Shipping Concept ingår avtal om att främja säkerhetsarbetet inom rederi, hamn och transportsektorn.

MELICON är ett bolag verksamt inom dynamisk riskreducering. Bakom företaget finns personer med mångårig erfarenhet av att säkerställa att miljön som företag och dess medarbetare opererar i är så säker och effektiv som möjligt, både rörande processäkerhet, arbetsmiljö och krishantering.

MH Shipping Concept är ett bolag verksamt inom den marina sektorn. Företaget servar kunder och rederier med bland annat Internal Audit, Navigational Audit, Pre-Vetting/Pre-CDI Inspection samt Loss Prevention. Bolaget är globalt verksamt.

MELICON och MH Shipping Concept knyter ihop sjöfart, hamn och logistik i arbetet runt säkra effektiva arbetsplatser och transporter.

Melicon och MH Shipping Concepts verksamhetsområden gränsar till varandra i transportkedjan då gods och passagerare kommer sjövägen. Genom att säkerställa och effektivisera dessa flöden både ut ett kvalitetsperspektiv samt ett säkerhetsperspektiv främjas en god miljö för alla parter. Företag kan även räkna med att stå mer effektiva samt bättre rustade i händelse av en kris eller olycka.

-Vi är mycket glada att MH Shipping Concept vill ansluta sig till det som vi anser är något nytt inom branschen, partnerskap för säkra och effektiva arbetsplatser med välmående individer säger Christian Schell, VD för MELICON.

-För MH Shipping Concept känns det naturligt att ingå i ett samarbete då vår vision är den samma runt kvalité, säkerhet samt effektivitet på arbetsplatser där människor mår bra säger Magnus Having, VD för MH Shipping Concept AB.

För mer information, vänligen kontakta:

Christian Schell, VD MELICON AB                           

Tel: +46 730 51 19 00                                               

christian.schell@melicon.se

 

Magnus Having, VD MH Shipping Concept AB

Tel: +46 705 22 71 12

magnus.having@shippingconcept.se

 

Om Melicon AB

Melicon AB är ett företag med säte i Göteborg. Bolagets vision är att stötta företag och organisationer till säkra och effektiva processer till gagn både för individ och organisation. Dynamisk Riskreducering är ett ledord som betyder att Melicon strävar att möta sina kunder på deras villkor för bästa möjliga resultat runt att skapa säkra, effektiva arbetsplatser men nöjda medarbetare.  

Om MH Shipping Concept AB

Inom MH Shipping Concept finns medarbetare med lång erfarenheten av rederiverksamhet med tyngdpunkt mot Quality Assurance kopplat mot fartyg, rederi samt dess kunder. MH Shipping Concept bistår globalt med tjänster för att främja en säker operation av fartyg till gagn för ägare, kunder och försäkringsbolag. 

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar