MELICON ingår samarbetsavtal med PPV

MELICON och PPV  har slutit ett samarbetsavtal runt främjande av säkra effektiva miljöer inom samhälle, företag och organisationer.

MELICON är ett bolag verksamt inom dynamisk riskreducering. Bakom företaget finns personer med mångårig erfarenhet av att säkerställa att miljön som företag och dess medarbetare opererar i är så säker och effektiv som möjligt, både rörande processäkerhet, arbetsmiljö och krishantering.

PPV är ett ledande bolag verksamt inom skylttillverkning och avspärrning, till detta servar företaget kunder enligt deras speciella önskemål. I företaget finns gedigen erfarenhet av tillverkning av skyltar sedan vänstertrafikens dagar.

MELICON och PPV ser fördelar med ett samarbete

Melicon och PPVs verksamhetsområden gränsar till varandra. I båda fallen ger varandras verksamhet ett mervärde till respektive bolag i marknaden. Melicon kan nyttja PPVs kompetens runt skyltar, barriärer och tillbehör och PPV kan dra nytta av Melicons kunskap runt riskhantering inom offentlig och privat miljö.

-Vi ser det som mycket positivt att vi har kunnat knyta Melicon och PPV till ett tätt samarbete. Detta främjar båda företagens mål att vara en kvalitetsleverantör inom sitt marknadsområde säger Christian Schell, VD för MELICON AB samt Bo Ljungström, VD för PPV – Plats & Plåt Vägmärken AB

För mer information, vänligen kontakta:

Christian Schell, VD MELICON AB                            Bo Ljungström, VD PPV, Plast & Plåt Vägmärken AB

Tel: +46 730 51 19 00                                               Tel: +46 722 10 43 77

christian.schell@melicon.se                                      bo.ljungstrom@ppv.se     
 

Om Melicon AB

Melicon AB är ett nystartat företag med säte i Göteborg. Bolagets vision är att stötta företag och organisationer till säkra och effektiva processer till gagn både för individ och organisation. Dynamisk Riskreducering är ett ledord som betyder att Melicon strävar att möta sina kunder på deras villkor för bästa möjliga resultat runt att skapa säkra, effektiva arbetsplatser men nöjda medarbetare.  

Om PPV – Plast & Plåt Vägmärken AB  

Ända sen vänstertrafikens dagar har vi levererat skyltar som syns - och kommer att synas – lång tid framöver. Hela kedjan från idé, produktion och leverans sker hos oss utan mellanhänder - och alltid till samma höga kvalitet.

Vi tillverkar skyltar för trafik, reklam och miljö. På vår webbplats www.ppv.se hittar du skyltar som oftast finns i lager men också exempel på skyltprojekt som omfattar allt från digitaliserad idé, original och produktion. Vi har dessutom ett brett tillbehörssortiment. Våra säljare hjälper dig gärna med information om pris, sortiment och regler för uppsättning av skyltar. Till dem vänder du dig också när du har speciella önskemål som till exempel byggskyltar, orienteringstavlor, reklamskyltar eller andra specialskyltar. Med utgångspunkt från dina önskemål får du ett snabbt svar på pris och leverans.

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

MELICON och PPV har slutit ett samarbetsavtal runt främjande av säkra effektiva miljöer inom samhälle, företag och organisationer.
Twittra det här