MELICON ingår samarbetsavtal med SäkerhetsRådgivarna

MELICON och SäkerhetsRådgivarna har slutit ett samarbetsavtal runt främjande av säker och effektiv hantering av farligt gods och kemikalier i företag och organisationer.

MELICON är ett bolag verksamt inom dynamisk riskreducering. Bakom företaget finns personer med mångårig erfarenhet av att säkerställa att miljön som företag och dess medarbetare opererar i är så säker och effektiv som möjligt gällande processäkerhet, arbetsmiljö och krishantering.

SäkerhetsRådgivarna är Sveriges mest välrenommerade företag verksamt inom transport av farligt gods. Bolaget är beläget i Göteborg men har hela Sverige som sin arbetsplats. Styrkan är företagets mångåriga medarbetare som arbetar med helhetstänk och djupt kunnande inom sina ämnesområden.

MELICON och SäkerhetsRådgivarna – Två företag – En uppfattning runt säkerhet

SäkerhetsRådgivarnas och Melicons verksamhetsområden angränsar till varandra. Båda har säkerhet som sin ledstjärna och ser en tydlig fördel för kunderna att täcka flera frågeställningar inom samma projekt.

- Vi ser det som en stor fördel att ha knutit samarbetsavtal mellan SäkerhetsRådgivarna och Melicon då riskreducering och hantering av farligt gods och kemikalier lever i en självklar symbios. Dessutom är vi glada att få samarbeta med någon som arbetar lika seriöst som vi och som fokuserar på resultat istället för tomma ord säger Birgit Rönnecke, VD SäkerhetsRådgivarna AB

-Med SäkerhetsRådgivarna kommer Melicon ha de främsta i Sverige med sig i sin strävan att sätta ny ton i företagssverige runt hantering av kemikalier och farligt gods. Resultat och hållbar faktisk förbättring är ledord som båda företagen står för, därför kan vi glädja oss till att ha hittat rätt partner runt dessa frågor säger Christian Schell, VD Melicon AB

För mer information, vänligen kontakta:

Christian Schell, VD MELICON AB                        

Tel: +46 730 51 19 00                                           

christian.schell@melicon.se    

                               
Birgit Rönnecke, VD SäkerhetsRådgivarna AB

Tel: +46 31 301 23 20

birgit@sakerhetsradgivarna.se    

Om Melicon AB

Melicon AB är ett nystartat företag med säte i Göteborg. Bolagets vision är att stötta företag och organisationer till säkra och effektiva processer till gagn både för individ också organisation. Dynamisk Riskreducering är ett ledord som betyder att Melicon strävar att möta sina kunder på deras villkor för bästa möjliga resultat runt att skapa säkra, effektiva arbetsplatser men nöjda medarbetare.  

Om SäkerhetsRådgivarna AB

Transport av farligt gods är ryggraden i vår verksamhet. För att kunna sätta farligt gods i rätt sammanhang krävs kunskap i angränsade ämnesområden såsom kemi och miljö, farligt avfall, risker, transport och logistik, arbetsmiljö och transportsäkerhet. Vi kan helheten och då blir det enkelt att se likheter, skillnader och detaljer. Detta har vi gjort sedan start 1998 och gör fortfarande varje dag.

Vårt tjänsteutbud är brett och anpassas efter kundens behov. Vi jobbar med allt från enskilda frågor till ledningssystem för farligt gods. Vi sätter oss fort in i nya situationer och uppdrag. Vår verklighetsförankring gör att vi är snabba, effektiva och talar klarspråk. Det blir rätt från början och ger resultat som ofta överträffar kundens förväntningar.

 

Taggar:

Media

Media

Snabbfakta

MELICON och SäkerhetsRådgivarna har slutit ett samarbetsavtal runt främjande av säker och effektiv hantering av farligt gods och kemikalier i företag och organisationer.
Twittra det här