MELICON och WiiBeck Consulting i samarbete runt smarta produktions- och HR-lösningar

Report this content

MELICON och WiiBeck Consulting har slutit ett samarbetsavtal runt HR-relaterade tjänster inom transport och logistik.

MELICON är ett managementbolag verksamt primärt inom hamn och logistiksektorn. Bakom företaget finns personer med mångårig erfarenhet av att säkerställa att organisationer uppnår hög effektivitet, lönsamhet samt en god arbetsmiljö. 

WiiBeck Consulting är ett HR-konsultföretag som erbjuder HR-tjänster och HR-support till kunder inom alla sektorer och storlek. Genom hög professionalitet och expertis hjälper företaget kunder att hantera sina utmaningar på bästa möjliga vis. Företaget hjälper organisationer att nå uppsatta verksamhetsmål och ser till att medarbetare och ledning är engagerade och motiverade till att uppfylla satta mål och utmaningar.

MELICON och WiiBeck Consulting ser synergier inom företagens verksamhetsområden.

Företag och organisationer samt deras medarbetare måste leva upp till allt högre krav på effektivitet, flexibilitet och lönsamhet. Melicon profilerar sig på att stötta hamn- och logistiksektorn med expertkunskap runt ledningsfrågor samt hur verksamheter ska optimeras för att möta morgondagens utmaningar. Förbättring och förändring kräver god ordning runt arbetsmiljö och HR-relaterade frågor. Med WiiBeck Consultings erfarenhet från hamn och logistiksektorn ser båda företagen synergier i olika projekt för ett lyckat slutresultat med hög kvalitet i leveransen mot kund.

Ett bra ledarskap är en av de största framgångsfaktorerna i både stora och små bolag. Att utveckla ett ledarskap som såväl utvecklar verksamheten, gör den lönsam men även skapar förutsättningar så att både medarbetare och ledning är motiverade och engagerade för att nå uppsatta mål, krävs både förståelse och kunskap inom HR.

-Att väva ihop en tjänst som stödjer produktivitet och effektivitet med tydliga, korrekta HR-processer i stadigvarande verksamhet samt i förändringsskeden ser vi som mycket intressant. Alltför ofta läggs inte vikt och tillräckligt med tid på att minimera riskerna vid en organisationsförändring. Vi gläder oss mycket över samarbetet med WiiBeck Consulting och ser med tillförsikt på framtiden samt vad ett samarbete kan innebära säger Christian Schell, VD för MELICON AB.

-Företag förbiser behovet av riskreducering och glömmer ofta de lagstadgade kraven kopplat till bl.a. MBL som medför att förändringar drar ut på tiden och skapar både otydlighet och oro.  Här kan HR verkligen bidra till att förbättra förändringsarbete och smidigare processer som främjar verksamhetsutveckling. WiiBeck Consulting och MELICON kan därmed komplettera varandra och bidra till att kvalitetssäkra såväl stora organisationsförändringar som mindre individförändringar säger Sara Osbeck, VD för WiiBeck Consulting AB.

För mer information, vänligen kontakta:

Christian Schell, VD MELICON AB                                                                           

christian.schell@melicon.se     

Tel: +46 730 51 19 00         

                     

Sara Osbeck, VD Wiibeck Consulting AB

Tel: +46 736 61 90 90

sara@wiibeckconsulting.com     

 

Om Melicon AB

Melicon AB med säte i Göteborg erbjuder managementlösningar samt expertresurser till företag och organisationer primärt inom transport och logistik. Bolagets vision är att säkerställa effektiva processer, tydligt ledarskap samt minimera risker till gagn både för individ, organisation och kund. Sedan starten 2016 ingår såväl mindre som globala bolag i kundportföljen.   

Om Wiibeck Consulting AB

WiiBeck Consulting AB är ett nystartat företag grundat av Sara Osbeck med bred HR-erfarenhet från inte minst hamn och logistiksektorn. Sara är en erfaren konsult som brinner för affärsmässig HR. Sara har erfarenhet från såväl privat som offentlig sektor och verkat i roller som HR Manager, HR Business Partner, HR generalist och HR projektledare både på Sverigenivå, skandinaviskt och global nivå. Sara har erfarenhet från bl a Volvo AB, Göteborgs Stad, Volvo Cars, Ericsson AB, APM Terminals, Göteborgs Universitet, Svenska Mässan, Wolters Kluwer.  WiiBeck Consulting är ett HR konsultföretag som erbjuder HR tjänster som Interimslösningar, HR support och HR projekt. Genom hög professionalitet och expertis hjälper WiiBeck Consulting kunder att hantera sina utmaningar på bästa möjliga vis.

Taggar: