MELICON öppnar kontor i Göteborg

Report this content

Nu öppnar MELICON sitt första kontor i Göteborg. Då går även startskottet för att sätta ny ton och ett större fokus på säkra och effektiva arbetsplatser där människor mår bra.  

MELICON är ett nystartat bolag inom dynamisk riskreducering. Bakom företaget finns personer med mångårig erfarenhet av att säkerställa att miljön som företag och dess medarbetare opererar i är så säker och effektiv som möjligt, både rörande processäkerhet, arbetsmiljö och krishantering.

MELICON kommer tillhandahålla tjänster inom fyra olika produktsegment i ett uppstartsskede.

1. Inventerande och Åtgärdande tjänster

2. Stödjande och Förebyggande tjänster

3. Utbildning inom Arbetsmiljö, Olyckshantering samt Ledarskap

4. Systemstöd och Utrustning

MELICON ser helheten som ett koncept.

Det ställs högre och högre krav på företag och organisationer samt deras medarbetare att leva upp till effektivitetskrav, i detta bakas nu även in strängare lagkrav runt hur arbetsmiljön skall vara utformad och fungera, inte minst den psykosociala miljön. Här kan MELICON med en helhetssyn stötta och utveckla organisationer för att bli säkra, effektiva och inte minst attraktiva arbetsplatser.

-Vi ser att vi kan tillföra en ny ton i marknaden med vår affärsmodell. I dagens läge präglas den av antingen arbetsmiljö på ena sidan och effektivisering och förbättring på den andra sidan. En god och säker miljö ger företag bättre chans och möjlighet att bli mer effektiva säger Christian Schell, VD för MELICON AB.

-Produktivitet och en säker god arbetsmiljö behöver inte vara några motparter utan kan snarare samspela för att säkerställa en konkurrenskraftig organisation som står redo för det förutsedda men även det oförutsedda. På det viset kommer man snabbare tillbaka till normalläge efter en oförutsedd händelse säger Kristian Karlsson, Marknadsansvarig inom MELICON AB.

Beroende på kundens önskemål kan MELICON leverera tjänster och stöd för att främja en god och effektiv arbetsmiljö till gagn för både individen och organisationen.

Med MELICON kan företag och organisationer förvänta sig;

1. Säkrare och effektivare processer.

2. Högre engagemang och ägarskap i organisationen.

3. Organisationer som står bättre rustade för att möta utmaningar i nu- och framtid.

För mer information, vänligen kontakta:

Christian Schell, VD                                                    Kristian Karlsson, Marknadsansvarig

Tel: +46 730 51 19 00                                                Tel: +46 709 26 15 26

christian.schell@melicon.se                                     kristian.karlsson@melicon.se     

 

Om Melicon AB

Melicon AB är ett nystartat företag med säte i Göteborg. Bakom bolaget står grundarna Christian Schell och Kristian Karlsson. Bolagets vision är att stötta företag och organisationer till säkra och effektiva processer till gagn både för individ och organisation. 

 

Om Grundarna

 

Christian Schell

Bakgrund
Sjökapten med ett flertal ledande befattningar inom shipping, främst inom processäkerhet och kvalitetssäkring.

 

Senaste uppdraget

Head of HSSE - Ansvarig för kvalitet, miljö och säkerhet samt ledningsgruppmedlem i Skandinaviens största containerhamn, APM Terminals Gothenburg AB, ett företag inom Maersk-gruppen.

 

Kristian Karlsson

Bakgrund
Militärt logistikbefäl med erfarenhet av systematiserat säkerhetsarbete och praktiskt arbete med Lean/Six Sigma.

 

Senaste uppdraget

Operation Execution Manager – Ansvarig för Gate, Grid och Special services i Skandinaviens största containerhamn, APM Terminals Gothenburg AB, ett företag inom Maersk-gruppen. 

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

MELICON öppnar kontor i Göteborg ​
Twittra det här