Norrköpings Hamn AB väljer Melicon som stöd inom containerverksamheten

Melicon kommer att stötta Norrköpings Hamn AB i dess interna förbättringsarbete inom containerverksamheten. 

Sverige går på högvarv och allt högre krav ställs på effektiva, hållbara containertransporter. Norrköpings Hamn AB är inget undantag, där man arbetar hårt för att säkerställa en effektiv containerhantering till gagn både för svensk industri, personal och regionen.

Norrköpings Hamn rustar för ett effektivt flöde i en period av ökande containervolymer

I ett skede av expansion i Norrköpings hamn med redan ökande samt förväntade ytterligare volymökningar arbetar nu organisationen för att bli både effektivare och säkrare. Med detta i fokus har man nu efterfrågat hjälp ifrån Melicon.

Vi ser det som mycket positivt att vi får vara med Norrköpings Hamn på vägen framåt mot en ledande position i Sverige som ett effektivt och attraktivt logistiknav på ostkusten. Den svenska hamnkartan ritas ständigt om, då gäller det att finnas där för företag och samhälle med dynamik och effektiva anpassningar för att möta morgondagens utmaningar säger Christian Schell, VD Melicon AB.

Med Melicon som stöd inom vår containerverksamhet tar vi ytterligare ett steg runt effektivitet och säkerhet i vår containerverksamhet säger Robert Olsson, Produktionschef, Norrköpings Hamn AB.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Christian Schell, VD MELICON AB                            Robert Olsson, Produktionschef, Norrköpings Hamn AB

Tel: +46 730 51 19 00                                                Tel: +46 705 08 40 64

christian.schell@melicon.se                                      robert.olsson@nhs.se
 

Om Norrköpings Hamn AB

Norrköping är ansett som ett av Sveriges starkare logistiklägen, där olika godstransportstråk sammanstrålar i en intermodal nod. Norrköping har närhet till stora produktions- och konsumtionsområden, och många aktörer har etablerat verksamhet för distribution inom Sverige, Norden och Östersjöområdet. Samtidigt finns en balans i godsflödena, med en bas i den kringliggande industrin. I Norrköping finns ett starkt logistikkluster, med många av branschens aktörer representerade, och det finns ett godsunderlag för frekvent trafik i alla riktningar.

Om Melicon AB

MELICON är ett bolag verksamt inom säkerhet, effektivisering och organisationsutveckling primärt. Företaget är aktivt inom fyra affärsområden, ”Professionals”, ”Performance”, ”Marine” och ”Logistic design”. Bakom företaget står personer med mångårig erfarenhet av att säkerställa att miljön som företag och dess medarbetare opererar i är så säker och effektiv som möjligt både på land och sjösidan. Dynamisk Riskreducering är ett ledord som betyder att Melicon strävar att möta sina kunder på deras villkor för bästa möjliga resultat runt att skapa säkra, effektiva arbetsplatser men nöjda medarbetare och kunder.   

Taggar:

Om oss

MELICON erbjuder företag och organisationer helhetslösningar runt säkerhet och effektivitet helt efter kundens behov och förutsättningar. Melicon arbetar med ett antal centrala begrepp såsom Individen, Processen, Tekniken och Miljön. En avancerad enkelhet där effektiviteten ökar med säkra processer och motiverade människor. Vårt erbjudande sträcker sig från att bidra med kompetens till att utveckla verksamheter, identifiera förbättringspotential och designa fysiska lösningar.

Media

Media

Citat

Med Melicon som stöd inom vår containerverksamhet tar vi ytterligare ett steg runt effektivitet och säkerhet i vår containerverksamhet.
Robert Olsson, Produktionschef, Norrköpings Hamn AB