• news.cision.com/
  • Melicon AB/
  • Norrköpings Hamn når all time high inom containerverksamheten – Förlänger och utökar samarbetet med Melicon

Norrköpings Hamn når all time high inom containerverksamheten – Förlänger och utökar samarbetet med Melicon

Report this content

Under 2016 ökade containervolymerna med 60% i hamnen och ökningen har fortsatt under 2017. Nu förlänger och utökar Norrköpings Hamn samarbetet med Melicon.

Sverige fortsätter att gå på högvarv och containervolymerna ökar över Norrköpings hamn. I ett skede av expansion väljer Norrköpings Hamn att anlita Melicon som förstärkning inom produktionsledning och processer.

Norrköpings Hamn fortsätter sitt arbete för ett effektivt flöde i en period av ökande containervolymer

Aldrig tidigare har containervolymerna varit så stora över hamnen och organisationen utvecklar arbetet kring effektivitet och säkerhet. Arbetet sker internt men även genom förbättrat samarbete med varuägare, rederier och transportörer.

Den finaste komplimangen vi kan få som organisation är när en partner och kund vill fortsätta samt utveckla samarbetet inom ett eller flera områden.  Vi ser med tillförsikt fram emot att vara med och stötta Norrköpings hamn mot ännu högre mål.  Vi ser i dagsläget inget som tyder på att dynamiken inom hamnsverige kommer avta. Förändringar sker och det som var en sanning igår, finns det idag flera andra svar på.  Då gäller det att finnas där för företag och samhälle med effektiva anpassningar för att möta morgondagens utmaningar även i fortsättningen säger Christian Schell, VD Melicon AB.

Med Melicon har vi fått stöd i struktur- och omställningsarbetet vilket gett oss möjligheten att vidmakthålla en hög servicenivå i en period av stark tillväxt säger Robert Olsson, Produktionschef, Norrköpings Hamn AB.

Melicon har bidragit till en bra dynamik och motivation i vår containerverksamhet säger Magnus Pettersson, lokal klubbordförande för Transportarbetarförbundet.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Christian Schell, VD MELICON AB                           

Tel: +46 730 51 19 00                                               

christian.schell@melicon.se                                    

 

Robert Olsson, Produktionschef, Norrköpings Hamn AB

Tel: +46 705 08 40 64

robert.olsson@nhs.se

 

Om Norrköpings Hamn AB

Norrköping är ansett som ett av Sveriges starkare logistiklägen, där olika godstransportstråk sammanstrålar i en intermodal nod. Norrköping har närhet till stora produktions- och konsumtionsområden, och många aktörer har etablerat verksamhet för distribution inom Sverige, Norden och Östersjöområdet. Samtidigt finns en balans i godsflödena, med en bas i den kringliggande industrin. I Norrköping finns ett starkt logistikkluster, med många av branschens aktörer representerade, och det finns ett godsunderlag för frekvent trafik i alla riktningar.

Om Melicon AB

MELICON är ett bolag verksamt inom säkerhet, effektivisering och organisationsutveckling primärt. Företaget är aktivt inom fyra affärsområden, ”Professionals”, ”Performance”, ”Marine” och ”Logistic design”. Bakom företaget står personer med mångårig erfarenhet av att säkerställa att miljön som företag och dess medarbetare opererar i är så säker och effektiv som möjligt både på land och sjösidan. Dynamisk Riskreducering är ett ledord som betyder att Melicon strävar att möta sina kunder på deras villkor för bästa möjliga resultat runt att skapa säkra, effektiva arbetsplatser med nöjda medarbetare och kunder.   

Taggar:

Media

Media

Snabbfakta

Norrköpings Hamn når all time high inom containerverksamheten – Förlänger och utökar samarbetet med Melicon
Twittra det här

Citat

Med Melicon har vi fått stöd i struktur- och omställningsarbetet vilket gett oss möjligheten att vidmakthålla en hög servicenivå i en period av stark tillväxt.
Robert Olsson, Produktionschef, Norrköpings Hamn AB
Melicon har bidragit till en bra dynamik och motivation i vår containerverksamhet.
Magnus Pettersson, lokal klubbordförande för Transportarbetarförbundet