Nytt affärsområde etableras – Melicon Professionals

Det är full fart i många branscher. Efterfrågan på kompetent personal som inte bara fyller en position utan även förändrar och förbättrar en organisation har fått MELICON att etablera ett nytt affärsområde som döps till Melicon Professionals.

MELICON är ett bolag verksamt inom fyra affärsområden; Professionals, Performance, Marine samt Logistic Design. Bakom företaget finns personer med mångårig erfarenhet av företagsledning och företagsutveckling på internationell nivå.

Inte bara bemanning eller rekrytering utan även förbättring och effektivisering.

Allt fler exempel dyker upp där organisationer efterfrågar något mer än att en person fyller en position eller kan rekryteras till en position. Krav ställs även på att kandidaterna skall vara förändringsledare i organisationen där man står inför att ledningen och personal i flera fall har utmaningar med att nå uppsatta mål.

-Kandidater till interimspositioner eller ren rekrytering till våra partners tenderar allt mer att landa ner i att specifika kompetenser efterfrågas för att få till en förändring eller stabilisering i organisationen. Det finns även krav på ledarkompetenser för att stötta redan anställd personal att ta till sig en förändring och därigenom bli mer delaktiga i en förändringsprocess. Detta för att ge ökat engagemang och välmående bland medarbetarna. Man vill helt enkelt ha ut mer för att gagna både personal och kunder på en väl fungerande arbetsplats.

En betydande del av vår rekrytering består av kompetenser med en militär bana bakom sig. Det handlar om personer med ett tydligt ledarskap, vana att ta beslut och att se till att besluten genomförs. Med tydlighet och kommunikation löser man många gånger upp de utmaningar man har och kan komma vidare runt en hållbar utveckling av företag och organisationer säger Kristian Karlsson, Marknadsansvarig hos Melicon AB.

För mer information, vänligen kontakta:

Christian Schell, VD                                                   

Tel: +46 730 51 19 00                                              

christian.schell@melicon.se                                     

Kristian Karlsson, Marknadsansvarig

Tel: +46 709 26 15 26                                                               

kristian.karlsson@melicon.se         

Om Melicon AB

Melicon AB är ett företag med säte i Göteborg. Bolagets vision är att stötta företag och organisationer till säkra och effektiva processer till gagn både för individ också organisation. Dynamisk Riskreducering är ett ledord som betyder att Melicon strävar att möta sina kunder på deras villkor för bästa möjliga resultat runt att skapa säkra, effektiva arbetsplatser med nöjda medarbetare och kunder.   

Taggar:

Dokument & länkar

Snabbfakta

Nytt affärsområde etableras – Melicon Professionals ​
Twittra det här