• news.cision.com/
  • Melicon AB/
  • Uddevalla Hamnterminal AB väljer Melicon rörande projektledning för ett starkare sjöfartsskydd i hamnen

Uddevalla Hamnterminal AB väljer Melicon rörande projektledning för ett starkare sjöfartsskydd i hamnen

Report this content

Melicon kommer leda uppgraderingsprojektet inom Uddevalla hamn runt säkerhetstekniska lösningar för ett starkare sjöfartsskydd rustat för morgondagens utmaningar.

Vi lever i en global ekonomi med handel som inbegriper transporter över världshaven med fartyg. För att vara en säker och effektiv hamn även i framtiden uppgraderar nu Uddevalla hamn sina säkerhetstekniska system för att möta framtida krav.

Uddevalla Hamn höjer säkerheten för riskminimerade och effektiva transporter.

Volymerna ökar och med det kraven på en säker och effektiv hamn där även fartygens säkerhet är av yttersta vikt. Uddevalla hamn följer de krav som ställs av myndigheter, lastägare och rederier. Med detta i fokus kommer Melicon stötta organisationen för att kunna leva upp till morgondagens krav på flexibilitet, effektivitet och säkerhet.

Vi ser det som mycket positivt och glädjande att även Uddevalla Hamnterminal AB väljer Melicon runt förbättringsprocesser i hamnmiljön. Med Melicons genuina kunskap runt hamndrift, säkerhet och effektivitet kommer vi stötta Uddevalla hamn som en partner för att säkerställa sjöfartsskyddet i hamnen säger Christian Schell, VD Melicon AB.

Med Melicon i teamet vet vi att vi tar in den kompetens som behövs när vi nu drar igång projektet för att stärka sjöfartsskyddet i hamnen säger Ulf Stenberg, VD, Uddevalla Hamnterminal AB.

För mer information, vänligen kontakta:

Christian Schell, VD MELICON AB                           

Tel: +46 730 51 19 00                                               

christian.schell@melicon.se  

Ulf Stenberg, VD, Uddevalla Hamnterminal AB

Tel: +46 702 10 52 02

ulf.stenberg@uddevalla-hamn.se
 

Om Uddevalla Hamnterminal AB

Uddevalla Hamnterminal AB är ett helägt dotterbolag till Uddevalla Utvecklings AB och ingår i Uddevalla kommunkoncern.  I koncernen Uddevalla Hamnterminal AB ingår också det helägda dotterbolaget SwanFalk Shipping AB som bedriver speditions- och klareringsverksamhet. Koncernen har en integrerad organisation och all personal är anställd i moderbolaget Uddevalla Hamnterminal AB.

Om Melicon AB

MELICON är ett bolag verksamt inom säkerhet, effektivisering och organisationsutveckling. Företaget är aktivt inom fyra affärsområden, ”Professionals”, ”Performance”, ”Marine” och ”Logistic design”. Bakom företaget står personer med mångårig erfarenhet av att säkerställa att miljön som företag och dess medarbetare opererar i, är så säker och effektiv som möjligt både på land och sjösidan. Dynamisk Riskreducering är ett ledord som betyder att Melicons strävan är att möta sina kunder på deras villkor för bästa möjliga resultat runt att skapa säkra, effektiva arbetsplatser med nöjda medarbetare och kunder.  

Taggar:

Media

Media

Snabbfakta

Uddevalla Hamnterminal AB väljer Melicon rörande projektledning för ett starkare sjöfartsskydd i hamnen.
Twittra det här

Citat

Med Melicon i teamet vet vi att vi tar in den kompetens som behövs när vi nu drar igång projektet för att stärka sjöfartsskyddet i hamnen.
Ulf Stenberg, VD Uddevalla Hamnterminal AB