Flaggningsmeddelande i Hexpol AB (publ.)

Melker Schörling AB, MSAB, har under perioden 2008-06-24 till 2008-06-27 köpt 446 100 B-aktier i Hexpol AB.

MSABs innehav uppgår efter affären till 5 539 685 B-aktier och 1 181 250 A-aktier i Hexpol AB. Detta motsvarar 25,3 % av kapital och 46,7 % av röster.

Stockholm den 30 juni 2008Ulrik Svensson, VD

MSAB
Birger Jarlsgatan 13, 4 tr
111 45 Stockholm
Tel: 08-407 36 60
www.melkerschorlingab.se

Om oss

MSAB är ett bolag med stora aktieinnehav i ett antal börsbolag med stor utvecklingspotential. Genom ett långsiktigt och aktivt ägande ska MSAB bidra med en fortsatt god utveckling av innehaven och skapa värde för MSABs aktieägare. MSAB ska även investera i nya innehav.

Dokument & länkar