Ny version: Flaggningsmeddelande i Hexagon AB (publ)

Korrigering av totalt antal ägda B-aktier i Hexagon efter tidigare meddelat köp

Melker Schörling AB, MSAB, har per den 26 juni 2008 köpt 15 000 000 B-aktier i Hexagon AB.

MSABs innehav uppgår efter affären till 65 935 854 B-aktier och 11 812 500 A-aktier i Hexagon AB. Detta motsvarar 29,3 % av kapital och 49,5 % av röster.

Stockholm den 26 juni 2008Ulrik Svensson, VD

MSAB
Birger Jarlsgatan 13, 4 tr
111 45 Stockholm
Tel: 08-407 36 60
www.melkerschorlingab.se

Om oss

MSAB är ett bolag med stora aktieinnehav i ett antal börsbolag med stor utvecklingspotential. Genom ett långsiktigt och aktivt ägande ska MSAB bidra med en fortsatt god utveckling av innehaven och skapa värde för MSABs aktieägare. MSAB ska även investera i nya innehav.

Dokument & länkar