Mentice får order på totalt 5.9 Mkr från Baylis Medical Company

Report this content

Mentice AB (publ), en ledande leverantör av högteknologiska lösningar för simulering till medicinsektorn med fokus på endovaskulära behandlingsmetoder, har fått en order från Baylis Medical Company (Baylis) avseende simuleringslösningar.

Baserat på denna order kommer Mentice att stödja Baylis produktportfölj för transseptala punkteringsförfaranden med Mentice system som ska levereras under andra och tredje kvartalet 2021.

Systemen är baserade på Mentices VIST G5-plattform och kommer att stödja Baylis lansering av nya medicintekniska produkter på ett säkert och effektivt sätt genom att stödja klinisk utbildning.

Det totala ordervärdet uppgår till 5.9 Mkr och kommer att bokföras som en order för segmentet Medicinteknisk industri under det andra kvartalet 2021.

För ytterligare information, kontakta:
Göran Malmberg, VD, Mentice
E-post: 
goran.malmberg@mentice.com

US Mobile. +1 (312) 860 5610

Sweden Mobile +46 (0) 703 09 22 22

Om Mentice
Mentice är en global marknadsledare och ett bolag som erbjuder högteknologiska lösningar för simulering till medicinsektorn med fokus på den snabbväxande marknaden för endovaskulära behandlingsmetoder. Våra lösningar assisterar specialister inom vårdsektorn avseende utveckling, förvaltning samt kontinuerlig förbättring av kompetens och tekniska färdigheter för att på så sätt positivt påverka patientsäkerhet och kvalitet inom vården. Mentice lösningar är vetenskapligt validerade och är specifikt framtagna för specialister inom vårdsektorn samt för medicinskteknisk industri. Neurovaskulär, Kardiologi och perifer intervention är några av de specialitets områden som täcks av våra lösningar. Mer information på www.mentice.com

Denna information är sådan information som Bolaget (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 30 juni 2021 kl 11.30.  

Marknadsplats| Nasdaq First North Growth Market, Stockholm | Kortnamn: MNTC

Certified Adviser| FNCA Sweden AB, phone +46 8 528 00 399

Prenumerera

Dokument & länkar