Mentice publicerar bolagets delårsrapport för perioden januari–juni 2021

Report this content

Mentice levererar rekordnivå för försäljningen för andra kvartalet och första halvåret

Andra kvartalet (april–juni 2021) och första halvåret (januari–juni 2021)

  • Orderingången uppgick till 40,2 (28,4) MSEK för andra kvartalet och 80,1 (60,9) MSEK för det första halvåret.
  • Orderstocken vid periodens utgång var 67,9 (41,3) MSEK.
  • Nettoomsättningen uppgick till 46,4 (24,3) MSEK för andra kvartalet och 78,7 (58,1) MSEK för det första halvåret.
  • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,5 (-12,0) MSEK för andra kvartalet och
    -8,9 (-12,5) MSEK för det första halvåret.
  • Periodens resultat uppgick till -5,5 (-12,5) MSEK för andra kvartalet och -17,8 (-19,5) MSEK för det första halvåret.
  • Resultat per aktie (EPS) uppgick till -0,22 (-0,46) SEK för andra kvartalet och -0,72 (-0,67) SEK för det första halvåret.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6,7 (15,2) MSEK för andra kvartalet och -6,4 (16,7) MSEK för det första halvåret.

VD Göran Malmberg kommenterar:

“Vi har genomfört och levererat affärer från vår orderstock på ett mycket starkt sätt under kvartalet, och kombinerat med en fortsatt stark orderingång ger det oss en utmärkt position hittills i år där såväl andra kvartalet som det första halvåret är de starkaste hittills för Mentice avseende både nettoomsättning och orderingång. Vår försäljning till sjukhus, både direkt och indirekt via kanaler och strategiska samarbeten, påverkas fortfarande av pandemin. Trots detta levererade vi en ökning för nettoomsättningen för kvartalet om 90,5% och för första halvåret om 34,5% jämfört med motsvarande perioder förra året. Detta gör att vi återigen levererar tillväxt inom intervallet för vårt finansiella tillväxtmål. Vi investerar i vår växande organisation och förbereder oss inför behoven under det andra halvåret, men framför allt inför 2022.”

Webbsänd presentation av delårsrapport

Mentices delårsrapport för januari–juni 2021 presenteras av VD Göran Malmberg med möjlighet att ställa frågor den 22 juli 2021 kl. 09.30 CET. Presentationen sker via webben och genomförs på engelska.

Anmälan för att delta vid presentationen görs via www.mentice.com/financial-reports-presentations. Registrera dig gärna senast några minuter innan presentationen startar.

För ytterligare information, kontakta:
Göran Malmberg, VD, Mentice
E-post: 
goran.malmberg@mentice.com

Mobil (USA): +1 (312) 860 5610

Mobil (Sverige): +46 (0) 703 09 22 22

Om Mentice
Mentice är en global marknadsledare och ett bolag som erbjuder högteknologiska lösningar för simulering till medicinsektorn med fokus på den snabbväxande marknaden för endovaskulära behandlingsmetoder. Våra lösningar assisterar specialister inom vårdsektorn avseende utveckling, förvaltning samt kontinuerlig förbättring av kompetens och tekniska färdigheter för att på så sätt positivt påverka patientsäkerhet och kvalitet inom vården. Mentice lösningar är vetenskapligt validerade och är specifikt framtagna för specialister inom vårdsektorn samt för medicinskteknisk industri. Neurovaskulär, Kardiologi och perifer intervention är några av de specialitets områden som täcks av våra lösningar. Mer information på www.mentice.com

Denna information är sådan information som Bolaget (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 22 juli 2021 kl 08.30 CEST.  

Marknadsplats| Nasdaq First North Growth Market, Stockholm | Kortnamn: MNTC

Certified Adviser| FNCA Sweden AB, phone +46 8 528 00 399