Mentice publicerar bolagets delårsrapport för perioden januari–mars 2021

Report this content

Starkaste orderingången hittills för Mentice trots coronapandemin

Första kvartalet (januari–mars 2021)

  • Orderingången uppgick till 39,9 (32,5) MSEK.
  • Orderstocken i slutet av perioden uppgick till 72,9 (33,9) MSEK.
  • Nettoomsättningen uppgick till 32,3 (33,8) MSEK.
  • Periodens rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) blev
    -8,4 (-0,5) MSEK.
  • Periodens resultat uppgick till -12,4 (-5,0) MSEK.
  • Resultatet per aktie (EPS) blev -0,50 (-0,21) SEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -13,1 (1,5) MSEK.

VD Göran Malmberg kommenterar:

”Vi har inlett året med en stark orderingång för det första kvartalet, vilket är anmärkningsvärt då vi hade en mycket stark orderingång också under det föregående kvartalet (fjärde kvartalet 2020). Vår nettoomsättning för det första kvartalet plus orderstocken med planerad leverans under 2021 har ökat med 38 % jämfört med samma tidpunkt förra året. Nettoomsättningen för kvartalet är något lägre jämfört med förra året på grund av framflyttade leveranser till följd av pandemin.”

Webbsänd presentation av bokslutskommunikén

Mentices bokslutskommuniké för januari–mars 2021 presenteras av VD Göran Malmberg med möjlighet att ställa frågor den 28 april 2021 kl. 09.30 CET. Presentationen sker via webben och genomförs på engelska.

Anmälan för att delta vid presentationen görs via www.mentice.com/financial-reports-presentations. Registrera dig gärna senast några minuter innan presentationen startar.

För ytterligare information, kontakta:
Göran Malmberg, VD, Mentice
E-post: 
goran.malmberg@mentice.com

US Mobile. +1 (312) 860 5610

Sweden Mobile +46 (0) 703 09 22 22

Om Mentice
Mentice är en global marknadsledare och ett bolag som erbjuder högteknologiska lösningar för simulering till medicinsektorn med fokus på den snabbväxande marknaden för endovaskulära behandlingsmetoder. Våra lösningar assisterar specialister inom vårdsektorn avseende utveckling, förvaltning samt kontinuerlig förbättring av kompetens och tekniska färdigheter för att på så sätt positivt påverka patientsäkerhet och kvalitet inom vården. Mentice lösningar är vetenskapligt validerade och är specifikt framtagna för specialister inom vårdsektorn samt för medicinskteknisk industri. Neurovaskulär, Kardiologi och perifer intervention är några av de specialitets områden som täcks av våra lösningar. Mer information på www.mentice.com

Denna information är sådan information som Bolaget (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 28 april 2021 kl 08.30 CET.  

Marknadsplats| Nasdaq First North Growth Market, Stockholm | Kortnamn: MNTC

Certified Adviser| FNCA Sweden AB, phone +46 8 528 00 399