Mentice publicerar bolagets delårsrapport för perioden januari–mars 2022

Report this content

Fortsatt tillväxt och en positiv start för det nya året

 • Efter ett starkt fjärde kvartal för 2021 kan vi nu presentera ytterligare ett kvartal med tillväxt i linje med våra finansiella mål både avseende nettoomsättning och orderingång. Vi ökade orderboken till 91,4 (72,9) MSEK jämfört med slutet av 2021 (87,1) MSEK.
 • Dessutom består orderboken vid kvartalsslutet av 72% ARR (annual recurring revenue) relaterade komponenter vilket är 66 MSEK av totalen på 91,4 MSEK.
 • För kvartalet kan vi presentera en nettoomsättning på 53,1 (32,2) MSEK, en tillväxt på 64,2% jämfört med samma period förra året och vår orderingång för kvartalet blev 54,4 (39,9) MSEK, en tillväxt på 36,3% jämfört med året före.
 • Den mest signifikanta affären för kvartalet var ordern från Siemens Healthineers Kina avseende system för Corindus försäljning av GRX robotar i Kina. Det bör noteras att ingen del av denna affär bokförs som nettoförsäljning i det första kvartalet, dessa system kommer att tas till nettoomsättning under resten av 2022, medan mjukvara kommer att tas som prenumerationsintäkt under de kommande 3 åren.
 • Det bör också noteras att eftersom vårt resultat för kvartalet är över förväntan så påverkar detta positivt både kassaflöde och resultat där vi presenterar bättre nivåer än motsvarande period förra året men också bättre än vad vi typiskt ser för ett första kvartal på Mentice.

Första kvartalet (januari–mars 2022)

 • Orderingången uppgick till 54,4 (39,9) MSEK.
 • Orderboken vid periodens utgång var 91,4 (72,9) MSEK.
 • Nettoomsättningen uppgick till 53,1 (32,3) MSEK för första kvartalet.
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (-8,4) MSEK för första kvartalet.
 • Periodens resultat uppgick till -7,4 (-12,4) MSEK för första kvartalet.
 • Resultatet per aktie (EPS) uppgick till -0,30 (-0,50) SEK för första kvartalet.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7,4 (-13,1) MSEK för första kvartalet. 

VD Göran Malmberg kommenterar:

“Orderingången under det första kvartalet för 2022 har resulterat i tillväxt för Mentice där vi också kan se att orderingången från sjukhusmarknaden och från våra allianspartners har levererat i nivåer i paritet med tiden före pandemin. Detta är en positiv förändring eftersom vår försäljning till sjukhus varit kraftigt påverkad under de senaste två åren på grund av covid-19. ”

Webbsänd presentation av delårsrapporten

Mentice (publ) delårsrapport för januari–mars 2022 presenteras av VD Göran Malmberg med möjlighet att ställa frågor den 27 april 2022 kl. 10.00 CET. Presentationen sker via webben och genomförs på engelska.

Anmälan för att delta vid presentationen görs via www.mentice.com/financial-reports-presentations. Registrera dig gärna senast några minuter innan presentationen startar.

För ytterligare information, kontakta:
Göran Malmberg, VD, Mentice
E-post: 
goran.malmberg@mentice.com

US Mobile. +1 (312) 860 5610

Sweden Mobile +46 (0) 703 09 22 22

Om Mentice
Mentice är en global marknadsledare och ett bolag som erbjuder högteknologiska lösningar för simulering till medicinsektorn med fokus på den snabbväxande marknaden för endovaskulära behandlingsmetoder. Våra lösningar assisterar specialister inom vårdsektorn avseende utveckling, förvaltning samt kontinuerlig förbättring av kompetens och tekniska färdigheter för att på så sätt positivt påverka patientsäkerhet och kvalitet inom vården. Mentice lösningar är vetenskapligt validerade och är specifikt framtagna för specialister inom vårdsektorn samt för medicinskteknisk industri. Neurovaskulär, Kardiologi och perifer intervention är några av de specialitets områden som täcks av våra lösningar. Mer information på www.mentice.com

Denna information är sådan information som Bolaget (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 27 april 2022 kl 08.30 CET.  

Marknadsplats| Nasdaq First North Growth Market, Stockholm | Kortnamn: MNTC

Certified Adviser| FNCA Sweden AB, phone +46 8 528 00 399

Prenumerera