• news.cision.com/
  • Mentice AB/
  • PRESSMEDDELANDE 28 oktober 2021 Mentice publicerar bolagets delårsrapport för perioden januari–september 2021

PRESSMEDDELANDE 28 oktober 2021 Mentice publicerar bolagets delårsrapport för perioden januari–september 2021

Report this content

Fortsatt tillväxt under Q3 och hittills i år
 

Tredje kvartalet (juli–september 2021) och årets första nio månader (januari–september 2021)

  • Orderingången uppgick till 51,8 (34,6) MSEK för tredje kvartalet och 131,9 (95,5) MSEK för årets första nio månader.
  • Orderstocken vid periodens utgång var 83,6 (43,0) MSEK.
  • Nettoomsättningen uppgick till 38,7 (33,4) MSEK för tredje kvartalet och 117,4 (91,6) MSEK för årets första nio månader.
  • Resultatet före avskrivningar och amorteringar (EBITDA) uppgick till -0,6 (4,1) MSEK för tredje kvartalet och -9,6 (-8,3) MSEK för årets första nio månader.
  • Periodens resultat uppgick till -6,5 (0,3) MSEK för tredje kvartalet och -24,3 (-16,4) MSEK för årets första nio månader.
  • Resultat per aktie (EPS) uppgick till -0,29 (-0,01) SEK för tredje kvartalet och -1,01 (-0,68) SEK för årets första nio månader.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7,7 (-6,2) MSEK för tredje kvartalet och -12,5 (10,5) MSEK för årets första nio månader.

VD Göran Malmberg kommenterar:

“Vi är nöjda över att kunna presentera ytterligare ett starkt kvartal både när det gäller nettoomsättning och orderingång. Nettoomsättningen för årets första nio månader är 28% högre jämfört med samma period under föregående år, och orderingången är 40% högre än för samma period under föregående år. För det tredje kvartalet är nettoomsättningen 16% högre jämfört med samma period föregående år (26% exklusive negativ valutakurspåverkan från USD), medan orderingången har ökat med 50% för kvartalet jämfört med föregående år. Den stora skillnaden mellan orderingång och nettoomsättning för kvartalet beror på leveransfördröjningar som påverkade nettoomsättningen negativt med cirka 6 MSEK. Dessa order kommer att levereras under det fjärde kvartalet. Denna fördröjning för omsättningen, samt även högre personalkostnader, har haft en negativ påverkan på vår lönsamhet och vårt kassaflöde för kvartalet.

Segmentet Medicinteknisk industri utgör fortfarande den främsta drivkraften för vår tillväxt, och vi ser nu att sjukhusmarknaden sakta börjar normaliseras. Efter de första 9 månaderna är nettoomsättningen för segmentet Sjukhussystem 18% högre jämfört med samma period föregående år, men den är fortfarande lägre än under 2019. Vår orderstock har ökat på kvartalsbasis och uppgår nu till 84 MSEK, varav 30 MSEK planeras för resten av 2021.”

Webbsänd presentation av delårsrapport

Mentices delårsrapport för januari–september 2021 presenteras av VD Göran Malmberg med möjlighet att ställa frågor den 28 oktober 2021 kl. 09.30 CET. Presentationen sker via webben och genomförs på engelska.

Anmälan för att delta vid presentationen görs via www.mentice.com/financial-reports-presentations. Registrera dig gärna senast några minuter innan presentationen startar.

För ytterligare information, kontakta:
Göran Malmberg, VD, Mentice
E-post: 
goran.malmberg@mentice.com

Mobil (USA): +1 (312) 860 5610

Mobil (Sverige): +46 (0) 703 09 22 22

Om Mentice
Mentice är en global marknadsledare och ett bolag som erbjuder högteknologiska lösningar för simulering till medicinsektorn med fokus på den snabbväxande marknaden för endovaskulära behandlingsmetoder. Våra lösningar assisterar specialister inom vårdsektorn avseende utveckling, förvaltning samt kontinuerlig förbättring av kompetens och tekniska färdigheter för att på så sätt positivt påverka patientsäkerhet och kvalitet inom vården. Mentice lösningar är vetenskapligt validerade och är specifikt framtagna för specialister inom vårdsektorn samt för medicinskteknisk industri. Neurovaskulär, Kardiologi och perifer intervention är några av de specialitets områden som täcks av våra lösningar. Mer information på www.mentice.com

Denna information är sådan information som Bolaget (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2021 kl 08.30 CET.  

Marknadsplats| Nasdaq First North Growth Market, Stockholm | Kortnamn: MNTC

Certified Adviser| FNCA Sweden AB, phone +46 8 528 00 399

Prenumerera