Första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 B

Report this content

 

I maj – juni 2019 genomförde MenuPay AB ("MenuPay") en företrädesemission av units, vilken nu har registrerats på Bolagsverket. Första dag för handel i de totalt 16 439 216 teckningsoptioner av serie TO 1 B som emitterats som en del av företrädesemissionen är den 28 oktober 2019. Innehavare skall äga rätt att för varje tretal (3) teckningsoptioner TO 1 B teckna en ny B-aktie i Bolaget under tiden från och med den 17 augusti till 14 september 2020. De samlade villkoren för teckningsoptionerna av serie TO 1 B finns tillgängliga i MenuPays memorandum publicerat i maj 2019, som finns tillgängligt via bolagets hemsida (www.menupay.com).

Mer detaljer om teckningsoptionerna

ISIN-kod: SE0012675189

CFI-kod: RSSXXR        

FISN-kod: MENUPAY/OPT RTS 20200914

För mer information om MenuPay, vänligen kontakta:

Kim Lykke Sommer, VD MenuPay AB

Telefon: +45 23 83 20 25

E-post: kls@menupay.com

https://menupay.com/

Om MenuPay AB (menupay.com): MenuPay är ett internationellt teknologibolag, baserat i Danmark och noterat i Sverige på Spotlight Stock Market, som digitaliserar förhållandet mellan restauranger, företag och deras anställda. Med MenuPay®-tjänsten får användarna inspiration, bokar ett bord, betalar diskret med upp till 30 procents rabatt vilket även medför en transaktionsavgift om mellan 3–10% för MenuPay. Mer än 450 företag har hittills gått med och mer än 60 000 anställda har hittills registrerat sig för tjänsten. MenuPay® skapar ett win-win-förhållande där användare genererar mer än 75 000 transaktioner årligen på mer än 650 kvalitetsrestauranger, vilket i sin tur leder till miljontals kronor i besparingar för användarna och miljontals kronor i extra intäkter för restaurangerna. MenuPay är registrerat hos danska Finanstilsynet. MenuPay® är ett registrerat varumärke och menupay.com är domännamnet för MenuPay.


Dokument & länkar