Information om avnotering av MenuPay AB.

Report this content

Spotlight Stock Market (“Spotlight”) har idag beslutat att godkänna MenuPay AB:s (“Bolaget”) ansökan om avnotering från Spotlight. Beslutet om avnotering gäller samtliga Bolagets finansiella instrument inkluderat samtliga aktier i Bolaget. Sista dag för handel i Bolagets finansiella instrument är fredagen den 31 juli 2020. Bolaget avser därefter att fortsätta verksamheten i en onoterad miljö.

Motiven till att Bolaget ansökt om avnotering är en kombination av att handeln i Bolagets aktie är låg, kostnaden att vara noterad är hög och värderingen är otillfredsställande låg. Spotlight har konstaterat att likviditeten i Bolagets aktie är bristfällig, med endast 176 avslut och en omsättning om 257 041 kr de senaste 30 dagarna.

Det saknas därmed förutsättningar för en rättvis, välordnad och effektiv handel i enlighet med Spotlights regelverk, varpå avnotering har godkänts i enlighet med punkt 6.3 i Spotlights regelverk.

Bolagets styrelse och VD kommer på bästa möjliga sätt vara Bolagets aktieägare behjälpliga i att guida i frågor rörande avnoteringen samt kontinuerligt informera om processens gång.

För mer information om MenuPay, vänligen kontakta:

Erik Lorenz Petersen, styrelseordförande MENUPAY AB

Telefon: +45 31 31 64 64

E-post: kontakt@menupay.com

https://menupay.com/

Denna information är sådan information som MENUPAY AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 25 juni 2020.

Om MENUPAY AB (menupay.com): MENUPAY är ett internationellt teknologibolag, baserat i Danmark och noterat i Sverige på Spotlight Stock Market, som digitaliserar förhållandet mellan restauranger, företag och deras anställda. Med MENUPAY®-tjänsten får användarna inspiration, bokar ett bord, betalar diskret med upp till 30 procents rabatt vilket även medför en transaktionsavgift om mellan 3-10% för MENUPAY. Mer än 550 företag har hittills gått med och mer än 80 000 anställda har hittills registrerat sig för tjänsten. MENUPAY® skapar ett win-win-förhållande där användare genererar mer än 90 000 transaktioner årligen på mer än 650 kvalitetsrestauranger, vilket i sin tur leder till miljontals kronor i besparingar för användarna och miljontals kronor i extra intäkter för restaurangerna. MENUPAY är registrerat hos danska Finanstilsynet. MENUPAY® är ett registrerat varumärke och menupay.com är domännamnet för MENUPAY.

Dokument & länkar