Information om framtida kapitalbehov

Report this content

MENUPAY AB (”MENUPAY”) har under det senaste halvåret fortsatt sin expansion i Danmark och arbetat för ytterligare expansion på nya marknader, i kombination med att uppgradera och utveckla sin tekniska plattform. Bolaget meddelar härigenom att verksamheten kommer att kräva ytterligare kapitalinjektion för att fortsätta accelerera. MENUPAY befinner sig i en position där det enligt styrelsens bedömning kommer att uppstå ett kapitalbehov från Q1 2020 för att täcka bolagets kostnader. Styrelsen bedömer att det presumtiva nettokapitalbehovet uppgår till cirka 15 – 20 MSEK. Kapitalet ska anskaffas i ett eller flera steg och en del av kapitalet kan även inbringas via utestående teckningsoptioner. Styrelsen utvärderar olika alternativ för att inbringa kompletterande finansiering och för detta arbete har MENUPAY anlitat Lucas & Partnere ApS som finansiell rådgivare.

Enligt styrelsens bedömning är MENUPAY i en positiv trend med ett kontinuerligt växande antal användare, vilken också medför ökande intäkter. Bolaget arbetar för att etablera sig internationellt och har bland annat börjat expandera till Sverige. Så sent som i november 2019 ingick MENUPAY till exempel ett samarbetsavtal med Småföretagarnas Riksförbund vilka har över 32 000 mindre företag anslutna, med hundratusentals anställda. Verksamheten har med anledning av pågående expansion varit mer kapitalkrävande än väntat och bolaget meddelade i slutet av oktober 2019 att målet att uppnå break-even under innevarande år senareläggs för att fokusera på internationalisering och tillväxt.

John Lucas, partner på Lucas & Partnere ApS, kommenterar
”Vi är glada för samarbetet med MENUPAY och ser fram emot att bistå bolaget som finansiell rådgivare framöver. Jag och MENUPAYs styrelse och ledning är övertygade att vi, med det kapital som vi nu ska arbeta för att anskaffa, kan hjälpa bolaget med en nystart i arbetet med internationalisering och tillväxt”.

För mer information vänligen kontakta:

Kim Lykke Sommer, VD MENUPAY AB           John Lucas, Partner Lucas & Partnere ApS
Telefon: +45 23 83 20 25                                 Telefon: +45 70 20 45 71
E-post: kls@menupay.com                              E-post: jl@lucaspartnere.dk
https://MENUPAY.com/                                    https://www.lucaspartnere.dk/

Denna information är sådan information som MenuPay AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 november 2019.

Om MENUPAY AB (MENUPAY.com): MENUPAY är ett internationellt teknologibolag, baserat i Danmark och noterat i Sverige på Spotlight Stock Market, som digitaliserar förhållandet mellan restauranger, företag och deras anställda. Med MENUPAY®-tjänsten får användarna inspiration, bokar ett bord, betalar diskret med upp till 30 procents rabatt vilket även medför en transaktionsavgift om mellan 3–10% för MENUPAY. Mer än 400 företag har hittills gått med och mer än 70 000 anställda har hittills registrerat sig för tjänsten. MENUPAY® skapar ett win-win-förhållande där användare genererar mer än 90 000 transaktioner årligen på mer än 650 kvalitetsrestauranger, vilket i sin tur leder till miljontals kronor i besparingar för användarna och miljontals kronor i extra intäkter för restaurangerna. MENUPAY är registrerat hos danska Finanstilsynet. MENUPAY® är ett registrerat varumärke och MENUPAY.com är domännamnet för MENUPAY.

Dokument & länkar