Lansering av tjänsterna med TAKEOUT och Club Matas

MenuCard AB (”MenuCard”) meddelar härmed att de två stora utvecklingsprojekten som varit på gång sedan avtalen ingicks (TAKEOUT i april 2017 och Club Matas i juli 2017) nu lanseras efter en utvecklings- och testperiod, vilken blev mer omfattande än tidigare beräknat. TAKEOUT-samarbetet är redan fullt integrerat i MenuCard-appen och de första användarna har beställt mat och fått denna levererad. MenuCard Club Matas-appen lanseras i dag för de 1,75 miljoner Club Matas-medlemmarna.  

TAKEOUT i MenuCard-appen 

Det var ursprungligen planen att samarbetet med TAKEOUT skulle implementeras i ett mindre integreret samarbete, vilket skulle kunna lanseras förhållandevis snabbt. Det blir dock snabbt tydligt att den riktiga lösningen skulle bli att investera extra resurser och månader för att därmed skapa en fullt integrerad lösning. Som ett resultat av detta kan nu användarna både beställa och betala för maten från de 200 TAKEOUT-kvalitetsrestaurangerna direkt i MenuCard-appen med rabatt. Testanvändare har varit mycket nöjda med lösningen och MenuCard bedömer att detta kommer att vara en kortare väg till den stora potential med samarbetet som finns genom den fullt integrerade lösningen. MenuCard kommer inom kort och särskilt från och med inledningen av 2018 att genomföra ett antal marknadsföringskampanjer i syfte att marknadsföra den nya funktionaliteten i MenuCard-appen.

För mer information hänvisas till pressmeddelande avseende lansering av TAKEOUT-samarbetet, vilket finns bolagets hemsida här.

MenuCard-Club Matas-appen

Utvecklingen av MenuCard-Club Matas-appen har sedan avtalet ingicks varit planerad som nästa prioritet efter projektet med TAKEOUT och som litet bolag är det viktigt att fokusera på ett utvecklingsprojekt åt gången. Detta är bakgrunden till att lanseringen av MenuCard-Club Matas-appen lanseras senare än ursprungligen förväntat. Fokus har varit på att utveckla en produkt med hög kvalitet och det har redan genomförts en testlansering till ett mindre antal Club Matas-medlemmar. Denna testlansering föreföll lyckad och ledde till att 50 Club Matas-medlemmar på kort tid registrerade sig till MenuCard-Club Matas-appen. Mot denna bakgrund har Club Matas i dag lanserat den nya applikationen för de 1,75 miljoner medlemmarna. Härefter kan samtliga Club Matas-medlemmar besöka cirka 100 av MenuCards anslutna restauranger med 10 procent rabatt i kombinationen med intjäning av Club Matas-poäng. Betalningen sker fortsatt i MenuCards regi som en integrerad del i MenuCard-Club Matas-appen.

För mer information hänvisas till pressmeddelande avseende lansering av MenuCard Club Matas appen, vilket finns på bolagets hemsida här.

Kim Lykke Sommer, VD för MenuCard, kommenterar:

”Vi har sett fram emot lanseringen av samarbetsavtalerne med TAKEOUT og Matas. Vi har fått vänta några extra månader på den tekniska utvecklingen, men har nu fået to løsninger, som giver samma sublima upplevelse som i MenuCards normala lösning. Jeg förväntar mig att på allvar se effekten under det kommande året. Lösningarna skiljer sig sinsemellan men båda bevisat att MenuCard har kapacitet att implementera stora samarbetsavtal utan att kompromissa med kvaliteten. Jag ser mycket fram emot den kommande marknadsförings- och kommunikationsuppgiften.” 

För mer information om MenuCard, vänligen kontakta:

Kim Lykke Sommer, VD MenuCard AB

Telefon: +45 23 83 20 25

E-post: kim@menucard.dk 

https://menucard.dk/ 

Denna information är sådan information som MenuCard AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2017. 

MenuCard grundades i Danmark och digitaliserar restaurangbesöket på ett internationellt skalbart sätt. MenuCard är en app-baserad tjänst som vänder sig till företag och deras anställda. Via appen kan medarbetaren hantera allt från att få inspiration och att boka bord till mobilbetalning med 10 - 30 procents rabatt och en redovisning av restaurangbesöket som passar in i företagets administrativa system. MenuCard samarbetar med fler än 180 företag som har över 440 000 anställda. MenuCard har även avtal med 350 kvalitetsrestauranger. MenuCard erhåller en transaktionsavgift som baseras på hur mycket restauranggästen spenderar vid besöket och betaltjänsten är godkänd av danska Finanstilsynet, motsvarigheten till den svenska Finansinspektionen. 

Om oss

MenuPay är ett internationellt teknologibolag, baserat i Danmark och noterat i Sverige på Spotlight Stockmarket, som digitaliserar förhållandet mellan restauranger, företag och deras anställda. Med MenuPay®-tjänsten får användarna inspiration, bokar ett bord, betalar diskret med upp till 30 procents rabatt vilket även medför en transaktionsavgift om mellan 3–10% för MenuPay. Mer än 450 företag har hittills gått med och mer än 60.000 anställda har hittills registrerat sig för tjänsten. MenuPay® skapar ett win-win-förhållande där användare genererar mer än 75.000 transaktioner årligen på mer än 650 kvalitetsrestauranger, vilket i sin tur leder till miljontals kronor i besparingar för användarna och miljontals kronor i extra intäkter för restaurangerna. MenuPay är registrerat hos danska Finanstilsynet. MenuPay® är ett registrerat varumärke och menupay.com är domännamnet för MenuPay.

Prenumerera

Dokument & länkar