Målsättning om break-even senareläggs med anledning av fokus på tillväxt

Report this content

MenuPay AB ("MenuPay") meddelar idag att bolagets målsättning om att uppnå break-even under 2019 senareläggs. Bolaget har under den senaste tiden investerat omfattande resurser på etablering av en organisation och marknadslansering i Sverige, systemutveckling inför en planerad omfattande uppdatering av MenuPay-plattformen som beräknas ske i november 2019 samt förberedelse av plattformen inför internationell licensiering och franchising-möjligheter. Samtidigt reducerar MenuPay förväntningen om det momstillgodohavande om 1.164 KSEK som kommunicerats i bolagets finansiella rapporter med cirka 500 KSEK. Skälet till denna reducering är främst hänförlig till att bolagets skatterådgivare, efter detaljerad genomgång av dokumentationsmaterialet, bedömer att det inte är tillräckligt för att momsåterbetalning kan uppnås på samtliga poster. MenuPay senarelägger även tidigare kommunicerad målsättning att etablera sitt första licensavtal med en internationell partner före utgången av 2019. Detta beräknas nu ske under 2020. Eftersom MenuPay även fortsatt kommer att fokusera på tillväxt och expansion bedömer styrelsen att det i nuläget är svårt att fastställa en ny tidpunkt för när break-even kan uppnås.

Kim Lykke Sommer, VD för MenuPay, kommenterar

”Teamet på MenuPay arbetar hårt för att optimera plattformen och förbereda den för en planerad omfattande uppdatering och de möjligheter vi ser framöver med tillväxt, internationell licensiering och franchising. En väg att expandera och erbjuda tjänsten på internationella marknader är genom licens- eller franchisetagare, där dessa kan utnyttja sin befintliga lokala kunskap och tillgång till befintliga restaurangnätverk, vilket är en nyckel till skalbarhet för MenuPay. I avvägningen mellan att investera för att expandera verksamheten genom ovan nämnda aktiviteter och att bokföra intäkter för att uppnå positivt kassaflöde har vi valt att investera i expansion, eftersom vi tror att det är det långsiktigt och strategiskt bästa alternativet för bolaget och våra aktieägare.”

För mer information om MenuPay, vänligen kontakta:
Kim Lykke Sommer, VD MenuPay AB

Telefon: +45 23 83 20 25
E-mail: kls@menupay.com

https://Menupay.com/

Denna information är sådan information som MenuPay AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25. oktober 2019.

Om MenuPay AB (menupay.com): MenuPay är ett internationellt teknologibolag, baserat i Danmark och noterat i Sverige på Spotlight Stock Market, som digitaliserar förhållandet mellan restauranger, företag och deras anställda. Med MenuPay®-tjänsten får användarna inspiration, bokar ett bord, betalar diskret med upp till 30 procents rabatt vilket även medför en transaktionsavgift om mellan 3–10% för MenuPay. Mer än 450 företag har hittills gått med och mer än 60 000 anställda har hittills registrerat sig för tjänsten. MenuPay® skapar ett win-win-förhållande där användare genererar mer än 75 000 transaktioner årligen på mer än 650 kvalitetsrestauranger, vilket i sin tur leder till miljontals kronor i besparingar för användarna och miljontals kronor i extra intäkter för restaurangerna. MenuPay är registrerat hos danska Finanstilsynet. MenuPay® är ett registrerat varumärke och menupay.com är domännamnet för MenuPay.

Dokument & länkar