MenuCard: Passerar milstolpe om 100 transaktioner på en dag

På lördagen den 20 januari 2018 passerade MenuCard AB (”MenuCard”) en milstolpe om att uppnå 100 transaktioner på en dag. Den slutliga siffran för dagen uppgick till 130 transaktioner. MenuCard arbetar mot målsättningen att innan slutet av 2018 uppnå 500 transaktioner per dag, vilket motsvarar i genomsnitt cirka ett besök per ansluten restaurang och dag.

Som tidigare kommunicerat är MenuCards huvudfokus för 2018 att öka bolagets kritiska massa räknat i trafik och omsättning baserat på den växande kritiska massan av restauranger och företag som har ingått avtal med MenuCard som sin exklusiva partner.

Under Q3 2017 uppgick det genomsnittliga antalet transaktioner per dag till cirka 35 och det högsta antalet transaktioner på en dag till 72. Under Q4 2017 uppgick det genomsnittliga antalet transaktioner per dag till cirka 44 och det högsta antalet transaktioner på en dag till 84. Med 130 transaktioner på en dag som en ny högstanivå (en uppgång om 73,6 %) fortsätter bolagets tillväxt.

Ett stort antal större transaktioner under den 20 januari innebar också att bolaget uppnådde en ny högsta bruttoomsättning per dag (restaurangernas omsättning före rabatter) om 157 000 DKK. Den föregående högsta bruttoomsättningen per dag sattes under Q4 2017 och uppgick till 86 000 DKK (en uppgång om 82.5 %).

Kim Lykke Sommer, VD för MenuCard, kommenterar: ”Med förra veckans rekord har vi fått en stark start på 2018. Resultatet ör att vi växer snabbt mot vårt mål att vara den föredragna standarden som ska användas av ledande restauranger, företag och dess anställda. Till detta hör också att januari inte är en månad som vi normalt förknippar med ett rekordantal restaurangbesök genom MenuCard. Detta gör mig verkligen stolt och övertygad om en fortsatt god utveckling”. 

För mer information om MenuCard, vänligen kontakta:
Kim Lykke Sommer, VD MenuCard AB
Telefon: +45 23 83 20 25
E-post: kim@menucard.dk

Denna information är sådan information som MenuCard AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 januari 2018.

MenuCard (menucard.dk) grundades i Danmark och digitaliserar restaurangbesöket på ett internationellt skalbart sätt. MenuCard är en app-baserad tjänst som vänder sig till företag och deras anställda. Via appen kan medarbetaren hantera allt från att få inspiration och att boka bord till mobilbetalning med upp till 30 procents rabatt. Det rabatterade beloppet överförs till MenuCards konto och såväl restaurangen som kunden erhåller ett digitalt kvitto. MenuCard erhåller en transaktionsavgift om cirka 3-5% och gör en avräkning med restaurangen två gånger per månad. MenuCard samarbetar med fler än 200 företag, som har över 500 000 anställda. MenuCard har sammanlagt avtal med fler än 550 kvalitetsrestauranger i Danmark. Av dessa är cirka 200 anslutna till den nya TAKEOUT-tjänsten, som innebär att alla användare kan få utkörd kvalitetsmat med rabatt. MenuCard är godkänd av danska Finanstilsynet, motsvarigheten till den svenska Finansinspektionen.

Om oss

MenuPay är ett internationellt teknologibolag, baserat i Danmark och noterat i Sverige på Spotlight Stockmarket, som digitaliserar förhållandet mellan restauranger, företag och deras anställda. Med MenuPay®-tjänsten får användarna inspiration, bokar ett bord, betalar diskret med upp till 30 procents rabatt vilket även medför en transaktionsavgift om mellan 3–10% för MenuPay. Mer än 450 företag har hittills gått med och mer än 60.000 anställda har hittills registrerat sig för tjänsten. MenuPay® skapar ett win-win-förhållande där användare genererar mer än 75.000 transaktioner årligen på mer än 650 kvalitetsrestauranger, vilket i sin tur leder till miljontals kronor i besparingar för användarna och miljontals kronor i extra intäkter för restaurangerna. MenuPay är registrerat hos danska Finanstilsynet. MenuPay® är ett registrerat varumärke och menupay.com är domännamnet för MenuPay.

Prenumerera

Dokument & länkar